کارگران شهرداری ایلام: بی‌پولی به منزلت و کرامت ما ضربات جبران‌ناپذیری زده است

کارگران شهرداری ایلام که چند ماه یکبار حقوق می‌گیرند گفته‌اند که بی‌پولی به اعتبار، منزلت و کرامت کارگران ضربەهای جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

به نقل از خبرگزاری‌های داخلی، عدم پرداخت حقوق کارگران پیمانکاری ناشی از کمبود منابع مالی شهرداری ایلام بوده است.

کارگران به ایلنا گفته‌اند اجاره بهای خانه‌هایشان عقب افتاده و برخی از آنها روی رفتن به خانه ‌شان را ندارند و چند وقت است همان نان خالی هم در سفره‌های‌شان نیست.

وضعیت کارگران شهرداری ایلام آینه‌ای از جمعیتی نامعلوم در ایران است که از طریق کارگری امرار معاش می‌کنند. حکومت ایران طبقه کارگر را زیر خط فقر و فلاکت نگه داشته و ضمن دستگیری فعالین کارگری حتی تجمحات اعتراضی با خواستەهای معیشتی را سرکوب می‌کند.

کارگران شهرداری ایلام گفته‌اند بی‌پولی به منزلت و کرامت آنها ضربه زده و اگر فکری به حال پرداخت بدهی‌های آنها نشود، برای تامین هزینه‌های زندگی خود دچار مشکل خواهند شد.