KCK: تهدید نسل کشی و کشتار تنها در صورتی پایان خواهد یافت که AKP-MHP پایان یابد

ریاست مشترک شورای اجرایی KCK با صدور بیانیه ای کشتار مرعش و کشتار زندان‌ها در 19 دسامبر را محکوم کرد و اعلام کرد که همه کشتارها مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

بیانیه مکتوب KCK به شرح زیر است:

«در کشتار 44 سال پیش دولت متجاوز ترکیه علیه کوردها در مرعش، صدها نفر از آحاد خلقمان کشته، هزاران نفر مجروح و مجبور به ترک سرزمین خود شدند. ما بار دیگر در چهل و چهارمین سالگرد کشتار مرعش با احترام از افرادی که در این کشتار جان خود را از دست دادند یاد کردە و دولت جنایتکار ترکیه را که با نفرت این کشتار را انجام داد محکوم می کنیم. ما بار دیگر اعلام می کنیم که به عنوان نهضت آزادیخواهی کورد، انتقام همه قتل عام ها را خواهیم گرفت.

دولت ترکیه برای رسیدن به هدف خود مبنی بر یک ملت شدن و تحقق آن در کوردستان، با ایجاد زمینه برای گسترش ملیت ترک، ده ها قتل عام را علیە کورد را انجام داده است. کشتار مرعش یکی از آنهاست. دولت ترکیه با این کشتار درصدد برآمدە بود کوردستان را از وجود کوردها پاک کند.

رهبر آپو خیلی وقت پیش این واقعیت دولت ترکیه را درک و بیان کرد. پس از اینکه نهضت آزادی کورد تصمیم گرفت به حزب تبدیل شود، کشتار مرعش اتفاق افتاد. دولت ترکیه در مرعش قتل عام کرد و می خواست جلوی توسعه نهضت آزادیخواهی کورد را بگیرد و نسل کشی کوردها را هر چه زودتر کامل کند. مانند کشتارهای قبلی، در کشتار مرعش نیز کسانی که می توانستند کشته شوند کشته شدند و بقیه تبعید شدند. زیرا هدف از کشتارهای کردستان این است که می خواهند کردها در کردستان نمانند.

باید مبارزه علیه AKP-MHP افزایش یابد

دولت ترکیه سیاست کشتار کوردها را به عنوان بخشی از یک نقشه اجرا کرد. یکی از مهمترین ارکان این طرح، تخلیه غرب فرات از کوردها بود. کشتار مرعش کشتاری است که در چارچوب تخلیه غرب فرات از کوردها و غیرکوردی شدن این مکان انجام شد. از آنجایی که هویت کورد-علوی جایگاه مهمی در توسعه و حفاظت از فرهنگ و اجتماعی شدن کوردها دارد، دولت ترکیه، کوردهای علوی را اولین هدف خود در زمینه نسل کشی کوردها قرار داده است. کشتار مرعش کشتار علوی-کوردی است و بر همین اساس انجام شد. از آنجایی که مردم ما در اینجا هویت کورد-علوی دارند، دولت ترکیه ابتدا با ترویج شوونیسم فرقه‌ای و تحریک توده‌ها بر اساس ایدئولوژی مرتجع سنی و سپس توسط گروههای شبه نظامی فاشیست ناسیونالیست، زمینه را برای کشتار ایجاد کرد. دولت ترکیه به همان اندازه که با همه علویان دشمنی دارد، با کوردهای علوی نیز دشمنی دارد. او مانند مرعش در بسیاری از نقاط به ویژه در چوروم، توکات و سیواس قتل عام علیه علویان انجام داد. پس کشتار مرعش قتل عام علویان هم هست.

امروز نسل کشی کورد توسط دولت فاشیست AKP-MHP انجام می شود. با حزب عدالت و توسعه، سیاست نسل کشی کورد در خارج از مرزهای کوردستان شمالی آغاز شد و در این زمینه کشتارها و اشغالگری ها صورت گرفت. در روژآوا، به ویژه اشغال عفرین، سپس سریکانی و گره سپی، حملات اشغالگران در جنوب کردستان، استفاده از سلاح شیمیایی علیه گریلا ها، حمله به شنگال، مخمور یا روژآوا، همچنین انزوای مطلق رهبر آپو. همه اینها بخشی از نسل‌کشی کوردها هستند و توسط دولت فاشیست AKP-MHP انجام می شود.

پر واضح است که حکومت AKP-MHP نسل کش ترین، فاشیست ترین و ضد کوردترین حکومت است و تا زمانی که AKP-MHP وجود دارد، مردم کورد را نمی توان از تهدید نسل کشی و کشتار نجات داد. تهدید نسل کشی و کشتار تنها در صورتی پایان خواهد یافت که AKP-MHP پایان یابد. با درک این واقعیت، لازم است تمامی نیروهای دموکراتیک انقلابی، به ویژه مردم وطن پرست کوردستان و دوستان خلق کورد، مبارزه خود را علیه حکومت فاشیست حزب عدالت و توسعه (AKP-MHP) تشدید کنند.

حملات فاشیست ها با مقاومت خنثی شد

دولت اشغالگر ترکیه در 19 دسامبر 2000 به زندانیان حمله کرد و ده ها زندانی در اثر این حملات جان خود را از دست دادند. ما از تمامی شهدای انقلاب و دموکراسی و زندانیانی که در مقاومت در برابر این حملات به شهادت رسیدند با احترام و سپاس یاد می کنیم و این پیمان را تکرار می کنیم که تا پیروزی به مبارزه آنها ادامه خواهیم داد.

در 19 دسامبر 2000 دولت فاشیست ترکیه برای شکستن اراده زندانیان و تسلیم شدن آنها به زندانها حمله کرد و دهها انقلابی را کشت. اما طبق معمول اسراء در برابر حملات فاشیست ها مقاومت کردند و با مقاومت خود حملات فاشیست ها را شکست دادند. امروز نیز همین سیاست توسط دولت فاشیست AKP-MHP اجرا می شود. در واقع امروز بیش از هر زمان دیگری سیاست سرکوب، انزوا، ارعاب و تسلیم در حال اجراست. اوج این سیاست ها امرالی است. انزوا و شکنجه مطلق علیه رهبر آپو انجام می شود. بنابراین بزرگترین مقاومت و مبارزه در امرالی انجام می شود و در شخص رهبر آپو نمایندگی می شود. لذا مخالفت با انزوای امرالی و حمایت از رهبر آپو در عین حال به معنای حفاظت از زندانیان و خط مقاومت زندانها است. ما از همه می خواهیم که در برابر انزوای رهبر آپو موضع قوی تری اتخاذ کنند و از زندانیان و مقاومت زندانیان محافظت کنند.