کنفدرالیسم جوامع کوردستان: انقلاب روژاوا رنگ خاورمیانه را تغییر داد

ک.ج.ک به مناسبت ٩مین سالگرد انقلاب روژاوا در بیانیه‌ای اعلام کرد؛ با انقلاب روژاوا نه تنها رنگ روژاوا و سوریه، بلکه رنگ تمامی خاورمیانه تغییر یافت. تمامی جوامع به شیوه‌ای رادیکال دستخوش تغییر شدند. تأثیرات ده‌ سال اخیر در سال‌های آتی بهتر مشاهده خواهند شد

ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان اعلام کرد که انقلاب روژاوا در ٩ سال گذشته انقلاب انسانیت بوده است و افزود:"پیشاهنگی مبارزه علیه سازمان ضدبشری داعش را بر عهده گرفت و اینچنین خدمت بزرگی را تمامی انسانیت نمود. آنچه داعش را به سرنگونی سوق داد انقلاب روژاوا و خلق‌های شمال-شرق سوریه بودند. جامعه بشری در بسیاری از زمینه‌ها مدیون انقلاب روژاواست. در این حوزه چنان انقلابی است تمامی بشریت باید از آن محافظت کنند. بی شک و گمان بشریت از این انقلاب صیانت کرده است، اما شایسته است بشریت بیش از این آنرا مصون دارد."

در بیانیه ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک آمده است:"در ٩مین سالگرد انقلاب روژاوا، ما یاد تمامی مبارزان و فرماندهانی که برای پیروزی و محافظت از این انقلاب به شهادت رسیدند را با ادای دَین و احترام گرامی می‌داریم؛ برای جانبازان انقلاب آرزومند پیروزی و سلامتی هستیم.

شالوده انقلاب روژاوا را رهبر آپو با فعالیت ٢٠ ساله خود در خاورمیانه، سوریه و روژاوای کوردستان بنیان گذاشته و از نزدیک با خلق تعامل داشته است. هزاران زن و مرد اهل روژاوا از سوی خط مشی رهبر آپو آموزش دیدند، به فرماندهی رسیدند و مبارز انقلاب آزادیخواهی کوردستان شدند. در چارچوب ایدئولوژی رهبر آپو، رفتار سازمانی و زندگی ایشان مبارزه را فرا گرفتند، مبارزه نمودند و به شهادت رسیدند. این انقلاب از سوی خط رهبر آپو، از سوی شهیدان ما، از سوی خطمشی روژاوای کوردستان که تا ابد به رهبر آپو پایبند می‌باشد محقق شد. انقلابی که رهبر آپو شالوده آنرا بنیان گذاشت، همچنین نخستین انقلاب پارادایم جامعه دمکراتیک، اکولوژیک و آزادیخواهی زن که از سوی رهبر آپو طرح شده است می‌باشد. این انقلاب در خاورمیانه‌ای که با ذهنیت اقتدارگرا، دولت‌گرا، متحجر، مردسالار محصور شده است به سرچشمه دمکراسی مبدل شد. به انقلابی مبدل شد که نه تنها خلق‌های خاورمیانه بلکه تمامی مردم جهان بسوی آن شتافتند و به همه بشریت اشتیاق بخشیده است. امید به زندگی نوین آزاد و دمکراتیک را برای خاورمیانه و بشریت زنده کرده است.

انسان‌ها از هر سوی جهان به انقلاب پیوستند

این انقلاب همچنانکه انقلاب خلق‌های کورد، عرب، سریانی و تمامی خلق‌های دیگر خاورمیانه باشد، همزمان از تمامی مناطق جهان زنان و مردان جوان در آن شرکت کرده، به شهادت رسیده و یا زخمی شده‌اند. این اینترناسیونالیست‌‌ها خط جامعه‌گرایی، دمکراتیک و آزادیخواهی انقلاب روژاوا را آفریدند. شهیدان اینترناسیونالیست خمیر مایه این انقلاب هستند.

ملت دمکراتیک، جامعه دمکراتیک، آزادی زن، خواهری و برادری خلق‌ها، سیستم کنفدرالیسم دمکراتیک بدور از حاکمیت و دولت به ارزش‌های اولیه این انقلاب مبدل شدند. زنان مُهر خود را بر بر سیستم دمکراتیک جامعه‌گرا زده‌اند. از این لحاظ انقلاب روژاوا نخست به انقلاب زنان مبدل شده است. اکنون نیز ستون‌های اصلی انقلاب روژاوا ماداران و زنان می‌باشند. آنان علیه هرگونه حمله‌ای برای محافظت از خط رهبری به میدان آمده‌اند. امروز نیز آنانکه وظیفه پیشاهنگی از انقلاب روژاوا را بر عهده گرفته‌اند زنان کورد، عرب، سریانی هستند. زنانی از خلق‌های روژاوا و شمال-شرق سوریه مفتخرند که نخستین انقلاب زنان را به ثمر رسانده‌اند. ما با شوق آزادی و دمکراسی به مادران و زنانی که از انقلاب روژاوا صیانت کرده‌اند درود می‌فرستیم.

انقلاب روژاوا در خلال ٩ سال به انقلاب انسانیت مبدل شده است. پیشاهنگی مبارزه علیه سازمان ضدبشری داعش را بر عهده گرفت و اینچنین خدمت بزرگی را تمامی انسانیت نمود. آنچه داعش را به سرنگونی سوق داد انقلاب روژاوا و خلق‌های شمال-شرق سوریه بودند. جامعه بشری در بسیاری از زمینه‌ها مدیون انقلاب روژاواست. در این حوزه چنان انقلابی است تمامی بشریت باید از آن محافظت کنند. بی شک و گمان بشریت از این انقلاب صیانت کرده است، اما شایسته است بشریت بیش از این آنرا مصون دارد. حملات و قتل‌عام‌های دولت ترک علیه روژاوا، به مثابه حمله و قتل‌عام علیه تمامی بشریت است. زیرا این انقلاب متعلق به تمامی بشریت است. بیش از ١٠ هزار مبارز زن و مرد در مبارزه علیه داعش به شهادت رسیده‌اند. آنان برای تمامی بشریت جان خود را فدا کرد‌ه‌اند. اما در چنین شرایطی خلق‌ها از این انقلاب صیانت کرده‌اند و علیه اشغالگری دولت ترک به میدان آمده‌اند؛ ایالات متحده آمریکا، فرانسه، آلمان و بسیاری دیگر از دولت‌هایی که داعش به آنان زیان وارد کرده است در مورد اشغالگری ترکیه سکوت کرده‌اند، یا با مواضع خود با اشغالگری ترکیه موافقت کرده‌ و آنرا تشویق کرده‌اند. اینچنین بی‌اخلاق‌ترین موضع را در تاریخ بشریت برگزیده‌اند.

داعش و بزرگترین حامی آن رژیم ترکیه انقلاب روژاوا و سیستم شمال -شرق سوریه را مورد تهدید قرار می‌دهند

هنوز هم داعش، حامی بزرگ داحش و نیروهای دیگر انقلاب روژاوا و سیستم دمکراتیک شمال-شرق سوریه را مورد تهدید قرار می‌دهند. از این لحاظ محافظت از انقلاب یک ضروریت فوری است. نخست خلق‌های شمال-شرق سوریه و همچنین تمامی بشریت باید از انقلاب روژاوا صیانت به عمل آورند. باید اذعان کرد که این مرحله مقطع صیانت از انقلاب است، تمامی حوزه‌های زندگی لازم است بر اساس محافظت از انقلاب سازماندهی شده و ایجاد شوند. هیچ نیرویی نمی‌تواند خلق سازماندهی شده برای صیانت از انقلاب خود را شکست دهد. برای آنکه یکبار دیگر رویدادهایی همچون اشغال عفرین، سریکانی و گری سپی تکرار نشوند قطعا باید به واقعیت خلق مبارز رسید.

انقلاب و مبارزات آزادیخواهی واقعیت‌ها و اشتباهات، دوستان و دشمنان، میهن‌دوستان و خائنان را مشخص می‌کند. خلق روژاوا در خلال این انقلاب فداکاری‌های بزرگ و خیانت‌های بزرگ را دیده است. به همین دلیل همیشه موضع قاطعی را علیه خائنان از خود نشان داده است. اکنون نیز موضع شایسته‌ای نسبت به مسائل کوردستان اتخاذ کرده است. به عنوان یک الگو موضع خود در مقابل اشغالگری دولت ترک علیه خلق‌های کوردستان نشان داده است. ما به این موضع ارزشمند درود می‌فرستیم.

موجودیت انقلاب دمکراتیک و مبدل شده آن به الگو در خاورمیانه واجد اهمیت است. صرف تمامی حملات، اگر این انقلاب وارد دهمین سال خود شده باشد به خودویژگی آزادیخواهی و دمکراتیک زن مرتبط است. جامعه دمکراتیک به همان اندازه که گسترش یافته و ژرف‌تر شود به همان اندازه خلق نیرومندتر می‌گردد، چنین انقلابی می‌تواند در مقابل هر زورگویی ایستادگی کند. بزرگترین نیروهای انقلاب روژاوا خودویژگی دمکراتیک آن است. این خودویژگی خلق را نیرومندتر می‌کند. خلق نیرومند در مقابل هر حمله‌ای، با صرف هر هزینه‌ای ایستادگی خواهد کرد. انقلاب روژاوا با خصوصیت آزادیخواهی زن و جامعه دمکراتیک به عنوان یک انقلاب سوسیالیستی واقعی به خلق‌های تحت ستم روشنایی بخشیده است.

انقلاب روژاوا رنگ خاورمیانه را تغییر داد

با انقلاب روژاوا نه تنها رنگ روژاوا و سوریه، بلکه رنگ تمامی خاورمیانه تغییر یافت. تمامی جوامع به شیوه‌ای رادیکال دستخوش تغییر شدند. تأثیرات ده‌ سال اخیر در سال‌های آتی بهتر مشاهده خواهند شد. ملت کوردستان همچنانکه در تمامی حوزه‌ها تحولات بزرگی را پشت‌سر می‌گذارند، خاورمیانه را هم متحول خواهند کرد، خاورمیانه نیز در آینده‌ای نه چندان دور به ویژگی دمکراتیک دست می‌یابد.

ما به خلق‌های شمال-شرق سوریه که به الگوی خاورمیانه مبدل می‌شوند درود می‌فرستیم، ما پیمان می‌بندیم که خط مشی رهبر آپو را در تمامی مناطق مستقر کنیم. زمان آن فرا رسیده است که «یکی دو روژاوای بیشتر» بنیان گذاشته شوند."