کنفدرالیسم جوامع کوردستان: قتل عام پاریس در 9 ژانویه اتفاق افتاد

کنفدرالیسم جوامع کوردستان قتل سه کورد در پاریس را محکوم کردە و اعلام داشت که این کشتار ادامه کشتار نهم ژانویه است. ک.ج.ک این قتل عام را ااقدام AKP-MHP دانستە و خواستار شرکت در اعتراضات شد.

شورای اجرایی ک.ج.ک بیانیه ای  درباره کشتار پاریس، پایتخت فرانسه که در آن 3 کرد کشته شدند، منتشر کرد و این کشتار را ادامه کشتار نهم ژانویه که در آن سکینه جانسیز، لیلا شایلمز و فیدان دوغان به قتل رسیدند، قلمداد کردە  و می افزاید که مسئولیت این قتل عام نیز بر گردن AKP-MHP و MIT است.

 بیانیه ک.ج.ک به شرح زیر است:

 حمله ای به مرکز فرهنگی کردی احمد کایا در پاریس صورت گرفت و شماری از کردها در این حمله مجروح و جان خود را از دست دادند. ما این حمله آشکار توسط دولت AKP-MHP را محکوم می کنیم. از کسانی که در این حمله جان خود را از دست دادند با احترام یاد می شود. کسانی که در این حمله جان خود را از دست دادند شهدای جاویدان کوردستان هستند. مردم کوردستان و دوستان خلق کورد باید به شدت نسبت به این کشتار واکنش نشان دادە و یاد و خاطرە شهدای جاوید را گرامی دارند.

این کشتار ادامه کشتار پاریس در 9 ژانویه 2013 است. دولت ترکیه با حمله ای که در 9 ژانویه 2013 در پاریس انجام داد و 3 کرد انقلابی وطن دوست را ترور کرد. این کشتار نیز مانند کشتار 9 ژانویه 2013 توسط دولت قاتل و ظالم ترکیه و دولت فاشیستی AKP-MHP انجام شد. AKP-MHP دشمن کورد هستند و با کوردها در همه جا دشمنی می کنند. کوردستانی های ساکن در اروپا را نیز با چنین تفکری مەرد هدف قرار میدهند.  اگر دولت ها و سازمان های اطلاعاتی اروپایی بله نگویند و حمایت نکنند، دولت ترکیه و MİT به تنهایی نمی توانند این حملات را انجام دهند. این یک واقعیت آشکار است و همه باید آن را بدانند. در جایی مانند پاریس، همه جا تحت نظارت اطلاعاتی و امنیتی است. با انجام این کشتار، این حقیقت آشکار می شود.

اگرچه واضح است که کشتار 9 ژانویه 2013 توسط دولت ترکیه و MİT انجام شد، اما این کشتار توسط دولت فرانسه روشن نشد و حقیقت آن فاش نشد. عامل کشتار 9 ژانویە در زندان کشته و در این پرونده دستگیر شد. اگر کشتار 9 ژانویه پوشش داده نمی شد و قتل عام برجسته می شد، امروز این کشتار اتفاق نمی افتاد و از این قتل عام جلوگیری می شد. اما چون این کار انجام نشد و ارتباط آنها با دولت ترکیه و MİT ادامه یافت، امروز قتل عام جدیدی رخ داد. محل وقوع این کشتار در نزدیکی محل کشتار 9 ژانویه بود و همچنین در سالگرد کشتار 9 ژانویه انجام شد. این یک همزمانی بسیار جالب است.

جنگی که دولت فاشیست AKP-MHP علیه کردها به راه انداخته است، یک محور آن  در اروپا قرار دارد. فشارها و اشغال های دیروز در آلمان علیه نهادها و میهن پرستان کرد در آلمان به راه افتاد و کشتار امروز پاریس نشان می دهد که رویکرد جدیدی علیه کورد از سوی دولت فاشیستی AKP-MHP در اروپا تهیه و در حال اجراست فرانسه می گوید که آنها هیچ ارتباطی با این حملات ندارند. اگر واقعاً ارتباطی با آن ندارند باید  ابعاد این کشتارها را روشن کردە و حقیقت را بگویند. ریشه این حملات، کشتار پاریس در 9 ژانویه 2013 است. در این راستا دولت فرانسه باید کشتار نهم ژانویه را روشن کند و اطلاعات متقاعد کننده ای برای افشای حقیقت ارائه دهد. همچنین باید به کشتاری که امروز روی داد تمرکز کردە و این کشتار را در دستور کار خود قرار دهد. هیچ نگرشی نباید وجود داشته باشد که این کشتار را تسهیل یا مبهم کند. اگر دولت و دولت فرانسه این گونه برخورد کنند، بر این موضوع تاکید کنند و واقعیت ها را به صراحت بیان کنند، این جنایت از بین می رود. در غیر این صورت، دولت فرانسه نمی تواند از این گناه بیرون بیاید و نه ما و نه مردم کردستان نمی توانیم فکر کنیم که دولت فرانسه مثبت و با اطمینان نزدیک می شود.

ما به خوبی می دانیم که دولت استعمارگر ترکیه به لطف حمایت هایی که از کشورهای اروپایی دریافت کرد، نسل کشی کردها را انجام داد. اگر کشورهای اروپایی فقط برای منافع سیاسی و اقتصادی وارد این نوع روابط با دولت ترکیه نشوند، دولت ترکیه نمی تواند به سیاست های کشتار کوردها ادامه دهد. این روابط کشورهای اروپایی که تنها بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی است، آنها را در نسل کشی کردها شریک می کند. اما مردم کردستان دیگر این وضعیت را نمی پذیرند. هیچ کشور اروپایی به ویژه کشور فرانسه نباید از سیاست های حکومت فاشیستی AKP-MHP برای کشتن کورد حمایت کند. چنین رویکردی از ضروریات ارزش های دموکراتیک اروپایی است. اگر اعتقاد بر این است که در اروپا ارزشهای دموکراتیک وجود دارد، نباید از سیاستهای حکومت فاشیست حزب عدالت و توسعه ضد دموکراتیک در کشتار کردها حمایت کرد.

مردم کردستان و دوستانشان باید عازم پاریس شدە و واکنش های دموکراتیک خود را نشان دهند. همه باید به پاریس بشتابند و تا آشکار شدن مسببان این قتل عام بر کردها از پای نایستند. لازم است مردم ما و دوستان مردم ما واکنش های خود را به صورت دموکراتیک نشان دهند، از خشونت پرهیز کنند. مراقب تحریکات باشید و سازماندهی شده عمل کنید. افکار عمومی اروپا نیز باید تلاش بیشتری برای افشای حقیقت و برجسته ساختن این کشتارها بر سر کردها داشته باشد و با مبارزه مشروع دموکراتیک خلق کرد صدای آنها را بلند کند.