کنگره ملی کوردستان: مقاومتی بی‌مانند در سرتاسر کوردستان با روح ۱۵ آگوست انجام می‌شود

 ک.ن.ک ۳۸مین سالگرد کارزار ۱۵ آگوست را گرامی‌ داشته و می‌افزاید: "در سرتاسر کوردستان با روح ۱۵ آگوست مقاومتی قدرتمند و بی‌مانند در جریان است."

شورای رهبری کنگره ملی کوردستان (ک.ن.ک) به‌مناسبت ۳۸مین سالگرد کارزار ۱۵ آگوست بیانیه‌ای منتشر کرد.

در ابتدای این بیانیه به ظلم و ستم کودتای نظامی ۱۲ سپتامبر اشاره‌ شده و آمده ‌است:"روز ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ کوردستان تحت ظلم و ستم کودتای فاشیستی ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۰ می‌نالید. ستمی بی حد و مرز و شکنجه‌ای وحشیانه زندگی را به کام مردم تلخ کرده بود. زندان‌ها مملو از آزادی‌خواهان بود. کودتای فاشیستی گرد و غبار مرگ ‌بر صورت مردم می‌پاشید. در شرایطی بسیار دشوار خلق کورد و پیشاهنگان جنبش ملی کوردستان در مقابل ستم دولت ترکیه تسلیم نشده و مقاومتی قدرتمند انجام دادند و از زندان‌ها تا همه عرصه‌های زندگی مبارزاتی بی مانند انجام شد."

جرقه ۱۵ آگوست امروز به آتشی شعله‌ور در میهن و خاورمیانه تبدیل‌ شده است

ک.ن.ک اعلام نمود، قربانیان بسیاری علیه ظلم و ستم دولت ترکیه داده شد و پرچم آزادی برافراشته گشت و گفت:"در چنین شرایط دشواری مبارزات و مقاومتی شجاعانه انجام شد. با شلیک گلوله ۱۵ آگوست ۱۹۸۴ فراخوان آزادی و نجات خلق کورد و کوردستان در سرتاسر کوردستان، ترکیه و جهان اعلام شد. در این گام بزرگ و تاریخی این‌بار دیهی و شمزینان به عرصه آغاز مبارزات مشروع مسلحانه در باکور کوردستان تبدیل شدند. با تلاش این جرقه، انقلاب کوردستان امروز به آتش شعله‌ور در میهن و خاورمیانه تبدیل ‌شده است. فرمانده عگید و گروهی از مبارزان آزادی این مبارزات را آغاز کرده و امروز به نیروی بزرگ گریلای کوردستان و خاورمیانه تبدیل شدند. این گام را به تمام خلق کورد و خلق‌های کوردستان و خاورمیانه تبریک می‌گوییم."

در سرتاسر کوردستان با روح ۱۵ آگوست مقاومتی بی‌مانند انجام می‌شود

ک.ن.ک حملات دولت ترکیه علیه خلق کورد را یادآور شده و گفت:"در ۳۸مین سالگرد ۱۵ آگوست دولت ترکیه حملات خود را با هر روش ممکنی ادامه می‌دهد. دولت ترکیه در مقابل نیرو و توان و مقاومت و مبارزات مردم کوردستان درمانده و با کینه و نفرت جنگ و حملات خود را افزایش می‌دهد. از آسمان و زمین بمب‌های سمی و آتشین به روی خلق ما می باراند. حملات دولت ترکیه فقط در باکور کوردستان نیست بلکه در روژآوا و باشور کوردستان نیز روز به‌روز همچنان ادامه دارد. در این مناطق و در سرتاسر کوردستان با روح ۱۵ آگوست مقاومتی قدرتمند و بی مانند انجام می‌شود."

ک.ن.ک در ادامه بیانیه خود اعلام کرد:"دولت ترکیه امروز به روزهای دهه‌ی ۸۰ بازگشته و می‌خواهد مقاومت خلق کورد و جنبش آزادی‌خواهی کوردستان را سرکوب نماید. سیستم دادگستری به محل اسارت مبارزان کوردستان تبدیل ‌شده است. یک‌بار دیگر زندان‌ها با مقاومتگران کورد پر شده‌اند. خشونت و شکنجه توسط پلیس و نیروهای نظامی به کاری روزانه علیه مردم کوردستان تبدیل‌ شده است، اما این اعمال هم بی‌نتیجه هستند."

با این تفکر و با این عقیده و باور ما به‌عنوان کنگره ملی کوردستان، ۳۸مین سالگرد ۱۵ آگوست را تبریک می‌گوییم. یاد شهدای انقلاب را گرامی می‌داریم، چه شهدا و چه آن‌هایی که زنده هستند و چه آن‌هایی که این گام تاریخی را برداشتند، ما بزرگ‌ترین سلام‌ها و درود را نثار آن‌ها می‌کنیم. ما وام‌دار آن‌ها هستیم و به راه آن‌ها ادامه خواهیم داد."