کنگره ملی کوردستان عید قربان را به خلق کورد و همه‌ی مسلمانان جهان تبریک گفت

"ما امیدوار هستیم هر چه زودتر خلق کوردستان بتواند در امنیت و آرامش و صلح و آزادی عید را جشن بگیرد و به همین مناسبت عید قربان را ابتدا به زندانیان و جنگاوران آزادی و خلق کوردستان و همه‌ی جهان اسلام تبریک می‌گوییم."

شورای رهبری کنگره‌ی ملی کوردستان ک.ن.ک به مناسبت عید قربان پیامی منتشر کرد.

متن پیام ک.ن.ک به شرح زیر می‌باشد:

"عید قربان را به خلق خود و همه‌ی جهان اسلام تبریک می‌گوییم

فردا عید قربان می‌باشد. متاسفانه امسال نیز ما در شرایطی پر تنش عید را جشن می‌گیریم. در سرتاسر کوردستان حملات علیه خلق ما ادامه دارد. مردم کوردستان کشته می‌شوند و طبیعت کوردستان ویران می‌شود. تهدیدهای اشغالگرانه روز‌ به ‌روز علیه باشور و روژاوای کوردستان افزایش می‌یابد. در روژهلات کوردستان نیز فشار حکومت علیه مردم در حال افزایش است. مسائل و مشکلات به صورت مداوم عمیق‌تر می‌شوند. در باشور کوردستان نیز مسائل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی همچنان ادامه دارند. مسئله‌ی مناطق جدا شده نیز روز به روز پیچیده‌تر شده و راه حلی برای آن‌ها به دست نیامده است. حملات و اشغالگری‌های دولت ترکیه نیز به این مسائل افزوده شده است. در باکور کوردستان نیز جنگ بود و نبود خلق علیه دولت ترکیه ادامه دارد.

بدون شک در هر چهار بخش کوردستان و در جاهای دیگر نیز خلق ما دیگر آن خلق گذشته نیستند. اکنون دارای هوشیاری بیشتر هستند و مبارزات ملی و دمکراتیکی انجام می‌دهند. دیگر نه ظلم و ستم را می‌پذیرند و نه فرودستی را. دیگر فقط به خود و رهبری و مبارزات خود وابسته هستند.

ما امیدوار هستیم هر چه زودتر و در زمانی نزدیک خلق کوردستان بتواند در امنیت و آرامش و صلح آزادی عید را جشن بگیرد. به همین مناسبت ما عید قربان را ابتدا به زندانیان و جنگ‌آوران آزادی و خلق کوردستان و همه‌ی جهان اسلام تبریک می‌گوییم."