مقاومت مخمور در روز پانزدهم ادامه دارد

ارتش عراق در ۲۰ام می خواست کمپ مخمور را محاصره کند. ساکنان کمپ علیه این محاصره ایستادند و این مقاومت در روز پانزدهم ادامه دارد.

از بیستم ماه می ارتش عراق درتلاش است اطراف کمپ پناهندگان شهید رستم جودی مخمور را با سیم خاردار محاصره کرده و در آنجا برج نگهبانی بسازد. از روز اول تاکنون، یعنی ۱۵ روز است که ساکنین این کمپ علیه این اقدام مقاومت می‌کنند.

ساکنان کمپ ۱۵ روز است شب و روز علیه این محاصره مقاومت می‌کنند. درمقابل نظامیان عراقی هم اصرار دارند تا اطراف کمپ را سیم‌کشی کنند.

خلق کمپ مخمور شب گذشته نیز در چادرهای مقاومت تا صبح در شیفت بودند و علیه ارتش عراق ایستادند.

در شامگاه ۲۰ می نیروهای ارتش عراق با اسلحه به تجمع‌کنندگان کمپ مخمور حمله کردند و ساکنین کمپ نیز با سنگ با آنها برخورد نمودند. در پی تیراندازی ارتش عراق یک جوان به‌نام احمد عمر مژینی زخمی شده و به بیمارستان منتقل گردید.