ن.پ.گ: آ.ک.پ می خواهد پیش از انتخابات یک جنگ دیگر راه بیندازد- تکمیل شد

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق (ن.پ.گ) اعلام کرد: "آ.ک.پ- م.ھ.پ برای ادامه حاکمیت خود هر کاری می کنند. این حکومت می خواهد پیش از انتخابات یک جنگ دیگر راه بیندازد، برای این هدف نیز حمله می کند."

فرماندهی قرارگاە مرکزی نیروهای مدافع خلق پیامی را به فرماندهان و گریلاهای نیروهای مدافع خلق فرستاد.

"نوروز ٢٠٢٣ برای ما جایگاه خاصی دارد. ۵٠سال پیش رهبر آپو در روز نوروز جنبش نوین کوردستان را آغاز کرد. در واقع با آن جلسه شش نفره در کنار سد چوبوک در سال ١٩٧٣ در آنکارا، رهبر آپو یک دوره جدید در تاریخ کوردستان رقم زد. جنبشی آغاز شد که برای خلقمان به تولدی دوباره مبدل گردید. از آنزمان تاکنون روز بەروز آتش نوروز بزرگتر و شعلەورتر می شود و مبارزه و پیکار آزادی قوی تر و گستردەتر می شود. بهمین دلیل از طرف همه گریلاهای آزادی کوردستان پنجاهمین سال تولد دوباره خلق کورد و آغاز این جنبش تاریخی را به رهبر آپو تبریک می گوییم. سلام و ارادت خود را تقدیم می کنیم. همچنین جشن نوروز را به همه رفقا، مبارزان، مادران شهیدان و همه خلقمان و همه مردمانی که به آن باور دارند، تبریک می گوییم.

در ۵٠ سال گذشته و با مبارزه شهدای قهرمان، مفهوم واقعی نوروز برای همه روشن گردید و به عنوان روز مبارزه و روز تقویت روحیه میهن دوستی و ملی گرایی شناخته شد. ما در شخصیت کاوه معاصر؛ مظلوم دوغان و زکیه آلکان ها با احترام از همه شهدای انقلابمان یاد می کنیم و تعهدمان را به آنها دوباره می کنیم. ما به پیمان به رفقایمان وفاداریم و آن را عملی می کنیم. ما یادشان را زنده نگه می داریم و با تشدید مبارزاتمان، رهبر آپو و کوردستان را آزاد می نماییم.

رهبر آپو با آگاهی و تدبیر در روز نوروز حرکت تاریخیش را آغاز کرد

نوروز در تاریخ خلقمان و در تاریخ خلقهای منطقه جایگاه ویژەای دارد. نوروز روز پیروزی بر رژیم ضحاک ستمگر و ظالم است، روز پیروزی اتحاد و مبارزه است که با رهبری مادها روی داد. یعنی روز اتحاد است، روز مبارزه است، روز پیروزی است چون تا امروز نیز آتش نوروز همیشه در کوردستان توسط خلقمان روشن مانده است. نوروز همواره مانند یک جشن واقعی نقش مهمی در تاریخ خلقمان و مردم منطقه داشته است. اما در مسیر سیاست اشغال کوردستان در طول سالیان، نوروز از مفهوم حقیقی خود دور شده بود و دشمنان آن را بەعنوان یک روز عادی نشان می دادند. ولی رهبر آپو با درایت و هوشیاری خود در روز نوروز حرکت تاریخی خود را شروع کرد و از آن زمان تاکنون رهبر آپو نوروز را بەعنوان روز مبارزه، روز گسترش اتحاد و تقویت مبارزه آزادی و افزایش روحیه میهن دوستی و روز پیروزی شناسانده است.

مهمترین فعالیتهایمان در روز نوروز انجام شدەاند. بویژه در شرایط سخت زندان آمد، رفیق مظلوم دوغان اقدام تاریخی خودش را انجام داد. از آن هنگام تاکنون نوروز به جشنی نوین تبدیل شده است؛ جشن تقویت روحیه مقاومت و پیروزی. امروز خلقمان با این مبنا و نگرش به خیابانها ریختند و نوروز را جشن گرفتند. این با یک مبارزه گسترده ۵٠ساله به اینجا رسیده است. این پنجاهمین سالیاد نوروز حقیقی در میان ماست و ما دیگر به ۵١مین نوروز ظهور رهبر آپو وارد می شویم. ما می خواهیم این سال را به سالی پرثمر و ماندنی مبدل کنیم.

خلق کورد همواره در برابر حملەی انکار و حذف مقاومت کرده

نوروز ٢٠٢٣ از چندین جهت برای ما مهم و بامعنی است. اول؛ همچنان که عرض شد نوروز پنجاهمین سال به میدان آمدن رهبر آپو است. دوم؛ این نوروز نوروز صدساله پیمان نامه لوزان است. همچنانکه می دانیم قرارداد لوزان، قرارداد انکار و نابودسازی و حذف کوردستان است. این صدسال گذشته برای خلقمان با اتفاقات تلخ و با نسل کشی و قتل عام سپری شده است، اما خلقمان هرگز این قرارداد شوم را نپذیرفته و تسلیم آن نشده است و همواره علیه سیاست انکار و حذف و نابودسازی مقاومت کرده است. امروز نیز تلاش برای الغای قرارداد لوزان در یکصدمین سالش به مرحله حساسی رسیده است.

سوم؛ این نوروز در دوره تاریخی و خیلی مهمی جشن گرفته می شود. ٨ سال است دولت اشغالگر- قاتل ترکیه برای حذف جنبش آزادی کوردستان، برای ازبین بردن دستاوردهای تاکنونی مردم کوردستان، برای اینکه سیاست حذف و نسل کشی را بر کوردستان تحمیل کند، علیه جنبش آزادی جنگی همەجانبه را آغاز کرده و حالا نیز آن را ادامه می دهد. دولت ترک قاتل و جنایتکار با رهبری آ.ک.پ- م.ھ.پ همه امکانات دولتی را بکار گرفته و با همکاری گلادیاتور ناتو و حمایت خط کوردی شریکش، تلاش کرد به نتیجه دلخواهش برسد و در این راستا علیه گریلاهای آزادی کوردستان از انواع تکنولوژی جنگی موجود؛ ازجمله سلاح شیمیایی و بمب اتمی استفاده کرده است.

رژیم فاشیست قاتل و جنایتکار برای نیل به هدفش، رهبر آپو و گریلاهای آزادی کوردستان هدف قرار داد. در این راستا یک سیستم انزوای سخت و شکنجه روانی را در امرالی بەراه انداخته است. سیستم شکنجەای که در امرالی حاکم است در هیچ جای جهان نیست. اما در مقابل، رهبر آپو با ارادەای بزرگ، با صبری فراوان، با موضع معنی دار و تاریخی برخورد کرده است. همزمان گریلاهای آزادی کوردستان نیز با پیشگامی آزاد سیسر ها، چیاگر ها، دلال آمدها، عگید جویان ها، چیچک بوتان ها، آتاکان ماهرها، جومال و چاوەری ها، نوری ها، باگرها، مزگین ها و دلیل ها مقاومتی تاریخی را از خود نشان دادند. در نتیجەی این مقاومتها تمام حملات دشمن در عرصەهای اجتماعی و سیاسی شکست خورد و بی نتیجه ماند. درعوض سیاست خلق کورد و نیروهای چپ و دموکراسی خواه ترکیه، ادامه یافته و خلقمان در خیابانها، زندانها و همه عرصەها به مبارزه ادامه دادەاند. بدین شیوه این مبارزه تاریخی که ٨ سال است ادامه دارد، دشمن را شکست داده است.

دشمن درتلاش است تا در یکصدمین سالگرد پیمان لوزان، پیروز شود

روشن است که چگونه دشمن سعی کرده با همکاری خط خیانت کوردی، با همکاری جاسوسان، خائنان و با حمایت قدرتهای استعمارگر و بکاربردن سلاح ممنوعه، جنبش مان را نابود کند، مناطق دفاعی مدیا را نابود کند، گریلاها را ازمیان ببرد و دستاوردهای خلق کورد در روژآوا، باشور کوردستان و شنگال را ازبین ببرد و بدین وسیله سال ٢٠٢٣ را بەعنوان یکصدمین سال اعلام موجودیت جمهوری ترکیه و قرارداد لوزان به موفقیتی برای خود اعلام کند. این نقشه دشمن بود، می خواست در سال ٢٠٢٣ جنبش آزادی را در هر چهار بخش کوردستان نابود کند، دستاوردهای خلق کورد را ازبین برده و بدین وسیله در یکصدمین جمهوری ترکیه و پیمان نامه لوزان، موفقیت سیاسی جنایتکارانه و نسل کشی خود را اعلام کند. اما در سایه شهدای قهرمانمان، با رنج و تلاش رهبر آپو، با فداکاری خلقمان و مواضع همه مبارزین راه آزادی، این هدف دشمن محقق نشد و به نتیجه نرسید.

این مهم با مقاومت شهدای قهرمانمان بدست آمد، بویژه در این سه سال گذشته، اقداماتی که در مبارزه ما انجام گرفت که اول از حفتانین آغاز شد و حملات دشمن در این دو سال گذشته در زاپ، متینا، آواشین و سراسر باکور کوردستان، در روژآوای کوردستان و همەجا با مقاومت تاریخی گریلا در بلندترین سطحش، با شکست روبرو شد. در سال ٢٠٢٢ در مناطق دفاعی مدیا، در مرکز زاپ و اطراف آن، مقاومتی که توسط باگر، آوزم، روبار، مزگین، دلیل، نالین، نوری، هلبست و دوغان ها انجام گرفت، جواب بزرگی به دشمن بود و او را شکست داد. حالا نیز همان مقاومت ادامه دارد.

۱۱ ماه از این مقاومت گذشته و چیزی نمانده یکسال را تمام کند، اما بازهم مقاومت ادامه دارد. مقاومتی که در قلعه چمچو، در میدان شهید دوغان، در کمپ شهید بوتان و کمپ شهید مونزور انجام می شود نشان می دهد که مقاومت ٢٠٢٢ چقدر عظیم است، حتی خود را به سال ٢٠٢٣ رسانده و ادامه دارد. درمقابل سلاحهای ممنوعه و همه مهمات جنگی پیشرفته، مقاومتی که در جریان است، ساده و طبیعی نیست.

این مقاومت یک مسیر نوین در جنگ خلق کرده است. این یک صفحه نو در تاریخ جنگهاست. درمقابل تمام تکنولوژی پیشرفته زمانه، انسان چگونه می تواند با عقل بشری، با شجاعت انسانی، با اراده و توانایی انسان، این اندازه مقاومت کند و پیروز شود، نشانه این مهم است. این مقاومت نشان می دهد که با داشتن اراده، می توان چکار کرد. این مقاومت، پیروزی اراده انسان است درمقابل تکنولوژی جنگی زمانه. بهمین دلیل است که تاریخی و مبارک است. درود بر مبارزین دژ چمچو! درود بر رهروان شهید دوغان! درود بر رهروان شهید بوتان و شهید مونزور! سلام و هزاران سلام بر قهرمانانی که این مقاومت را ادامه می دهند و پیش می برند! ما با دل و جان نوروز را به آنها تبریک می گوییم و آروزی موفقیت برایشان داریم. مقاومتشان نماینده ۵١مین سال انقلابمان است. نماینده روح جانبازی آپویی است. نماینده مقاومت عظیم زاپ است. نماینده اراده خلق کوردستان و نماد پیروزی است.

حاکمیت همە درآمدهای اقتصادی خود را صرف جنگ کرد

امروز ما با این مقاومت تاریخی، آتش نوروز را روشن می‌کنیم و نوروز را جشن می‌گیریم. خلق ما امروز با این روحیە بە عرصە‌ها پای می‌گذارد و با شور و اشتیاق فراوان نوروز را جشن می‌گیرند.

با اینکە زلزلە رخدادە است؛ رژیم حزب عدالت و توسعە - حزب حرکت ملی‌گرا هیچ تدابیری برای زلزلە در نظر نگرفتە بود، همە درآمدهای اقتصادی ترکیە را صرف جنگ کردە بود، برای ساختمان‌سازی، هیچ راهکاری در برابر زلزلە و هیچگونە هزینە و راهکاری در نظر نگرفتە بودند، تمامی درآمدهای اقتصادی را صرف جنگ بر علیه ما، بر علیه مبارزە برای آزادی کوردستان تخصیص دادە بود؛ بە همین سبب زلزلە برای خلق کورد، خلق ترک و خلق عرب مایە نسل‌کشی شد. نسل‌کشی اینگونە رخ داد. هر آنچە کە اتفاق افتادە مسئولیت آن برعهدە رژیم قاتل است. در همە جای جهان راهکار مقابلە با زلزلە اتخاذ می‌شود و شهروندان در هنگام وقوع زلزلە ازطریق آن وضعیت خود را سامان می‌بخشند، بدون زیان مادی و جانی از این شرایط بحرانی عبور می‌کنند. اما رژیم فاشیستی حزب عدالت و توسعە - حزب حرکت ملی‌گرا دزدی کرد و تمامی طرفداران خود را ثروتمند کرد و پول موجود را خرج جنگ کرد و هیچ تدبیری برای زلزلە نیاندیشید و در نتیجە صدها هزار انسان جان باختند.بە این دلیل ما اندوهگین هستیم، بە خلقمان، بە خلق ترک، خلق عرب تسلیت می‌گوییم و برای زخمی‌ها و مصدومین شفای عاجل خواستاریم.

خلقمان با عصبانیت زلزلە، نوروز ٢٠٢٣ را گرامی داشت. در اصل نوروز در برابر نسل‌کشی و قتل‌عام روز مقاومت است، روز اتحاد، روز پیروزیست. اگر چە داغدار هستیم، اما گرامی داشتن نوروز معنادارتر است. خلقمان با روحیە نوروز، ملیت خود را با روح اجتماعی ارتقاء می‌بخشد، از همدیگر صیانت بە عمل می‌آورند، روح اتحاد ملی را پیش می‌برند و به این شکل راهپیمایی آزادی بە نتیجه می‌رسد.

بە این دلایل، نوروز ٢٠٢٣ نوروزی عادی نبود، نوروزی مهم و تاریخی بود. راهپیمایی تاریخی ٥٠ سالە شد و آن پیشرفتهای بدست آمدە در ٥٠ سال اخیر، آن را بە مرحلە پیروزی رساندە است.

با وجود تصمیم برای توقف عملیات‌ها، حملات دولت ترکیه همچنان ادامه دارد

همچنین در ترکیه و کوردستان نیز موضوع برگزار انتخابات گرم است. این نیز موضوع مهمی است. نوروز ٢٠٢٣ بر اساس مبارزات سیاسی و اجتماعی قبل از انتخابات گرامی داشتە شد. روحیه مقاومت و آزادی نوروز؛ با ترویج مبارزه برای آزادی و دموکراسی، می‌تواند تحولی نوین در ارتقای آگاهی ملت دموکراتیک، در ارتقای اتحاد خلق کورد، خلق عرب، خلق ترکیه، خلق فارس، خلق آشوری-کلدانی و همه خلق‌های منطقه تبدیل شود. بر همین اساس، موضوع انتخابات از اهمیت بالایی برخوردار است. وقتی انسان به همه درگیریها و مسائل مهم نگاه می‌کند، میتواند بگوید: نوروز ٢٠٢٣ آغاز عصر جدیدی خواهد شد، نوروز ٢٠٢٣ سال نابودی سیاست سرکوب، نابودی است. این سال، سال پیروزی مبارزه، آزادی و دموکراسی خواهد بود. سال پیروزی خلق در برابر فاشیسم و نابودی خواهد بود.

همانطور که مشخص است، این زلزله بزرگ در کوردستان، ترکیه و سوریه؛ چون هیچ اقدامی صورت نگرفت، به یک قتل‌عام و فاجعه بزرگ تبدیل شد. جنبش ما در مواجهه با این شرایط سخت به عنوان یک شعور انسانی، اخلاقی و اجتماعی اعلام توقف عملیات کرد. واحد تصمیم‌گیری ما نیز این حرکت را تأیید کرد و اکنون این توقف عملیات در میان است. اما رژیم فاشیست حزب عدالت و توسعە و حزب حرکت ملی‌گرا این وضعیت اضطراری را نادیده گرفت و به حملات خود به نیروهای ما ادامه داد. هیچ احساس انسانی در ذهنیت این دولت نابودگر فاشیستی وجود ندارد. او می‌خواهد قدرت خود را بر روی جنازه‌های خلق ما تثبیت کند و تداوم رژیم خود را دائمی کند. بخاطر اینکە بگوید ما اعلام توقف عملیات کرده‌ایم، اما دشمن آن را بر هم زدە است. بە خودی خود خلق ما و افکار عمومی نیز ناظر این وضعیت هستند و مشخص است که رفتار ما چقدر انسانی، مردمی و اجتماعی است و در مقابل آن رفتار دولت ترکیە تا چە اندازە غیر‌انسانی و تا چە اندازە قتل‌عام برای آن مهم و حیاتی است.

ممکن است رژیم حزب عدالت و توسعە و حزب حرکت ملی‌گرا در دو ماه آینده حملات خود را افزایش دهد

حتی به این دلایل، دولت حزب عدالت و توسعە و حزب حرکت ملی‌گرا احتمالاً قبل از انتخابات پیش رو حملات خود را افزایش خواهد داد. انتخابات ١٤ می قطعا این انتخابات برای آینده ترکیه و تمام خلق‌های ساکن ترکیه انتخابات بسیار مهمی است. خلق‌های ساکن در ترکیه در تلاشند که نه تنها یک فرد یا چند نفر را از طریق انتخابات، انتخاب کنند؛ بلکە در عین حال تلاش می‌کنند که سیستم را تغییر دهند. به همین دلیل بسیار مهم است. اما می‌دانیم که رژیم حزب عدالت و توسعە و حزب حرکت ملی‌گرا نمی‌خواهد از قدرت کنارە‌گیری کند.

می‌خواهد قدرت و رژیم خود را مادام‌العمر کند. بنابراین، بعید نیست که فاشیسم در دو ماه آینده اتفاقات تاریک، ترفند و دسیسه‌های بسیاری را رقم بزند. زیرا رژیم می‌خواهد تنش‌ها را افزایش دهد، بحران مصنوعی ایجاد کند و با این راهکارها به سوی نتیجه حرکت کند. او برای اینکە ترفند و کلاهبرداری کند، مقدمات ابتدایی را فراهم کرده است.

برای مثال، تغییراتی را در قانون انتخابات ایجاد کرده، بر انتخابات در کمیسیون عالی انتخابات نظارت کرده و نهادهای جدیدی ایجاد کرده است. این نشان می‌دهد که حزب عدالت و توسعە و حزب حرکت ملی‌گرا برای اینکە بە قدرت خود ادامە دهد، مشکوک است و بنابراین همه اشکال و راه‌ها را در پیش خواهد گرفت. اساسا مشخص نیست رژیم فاشیستی تا چه اندازه از نتایج انتخابات راضی خواهد بود و این جای بحث است.

در این چارچوب، احتمالاً آنها حملات جدیدی را آغاز خواهند کرد. آنها به خودی خود اولین حملات خود را به دست حزب خوب (IYI Parti) در عرصه سیاسی آغاز کردند و آکشنر، رهبر حزب خوب کە کسی انتظار آن را نداشت ناگهان با بیانیه‌ای تند از میز شش حزبی عقب‌نشینی کرد و اتحاد بین خود و آنها را به هم زد. این یک حمله بود.

بدیهی است که برخی از دولتمردان این حملات را انجام دادند و هدفشان انحلال میز شش حزبی، حذف اپزیسیون و تضعیف آن بودە است. اما منحل نشد و خواستند کە با پنج حزب ادامه دهند. آنچه مهم است این است که آشفتگی بسیار مهمی در میان توده‌های حزب خوب رخ دادە است، دهها هزار نفر استعفا دادند و یک واکنش در سطح کلی رخ داد. این بار طراحان دیدند که اقدام آنها نتیجه‌ی برعکسی بهمراه داشته و ممکن است حزب آکشنر از بین برود و میز شش حزبی برنده شود، دوبارە لازم دانستند کە آکشنر بە میز ائتلاف شش حزبی بازگردد.

رفقای ما نباید بە صورت اشتباە با تصمیم توقف عملیات برخورد کنند

مجبور شدند این تصمیم را بگیرند. برای نیروهای دموکراتیک در ترکیه و کوردستان این یک نتیجه مهم است. چرا؟ زیرا مشخص شد که خلق ترکیه خواهان تغییر هستند و با روند مهندسی اجتماعی موفق نخواهد شد. در نتیجه این اتفاق افتاد و این شرایط کارت فشار در دست اپوزیسیون را بیشتر تقویت کرد. اکنون بە این شکل اولین حمله‌شان ناکام ماند.

اما باید بدانیم که حمله دوم علیه مبارزات آزادی کوردستان است و عملیات در عرصه سیاسی انجام می‌شود. فشار بیشتری بر رهبر آپو وارد می‌شود. بە احتمال فراوان حملات جدیدی را علیه مبارزات آزادی کوردستان انجام خواهند داد. حتی احتمال حملات جدید به روژآوا و مناطق حفاظتی مدیا نیز وجود دارد. هیچ رفیقی نباید موضع توقف عملیات‌مان در این فرایند مهم و تاریخی به اشتباه تفسیر کند.

باید بدانیم که اگر چه موضع جنبش ما این است، اما دشمن گوشش بە این حرفها بدهکار نیست، برعکس حملات خود را تشدید می‌کند و حتی موج شوونیستی و نژادپرستی را در جامعه ترکیه تقویت می‌کند. می‌خواهد قبل از انتخابات جنگ را تشدید کند. برای این نیز، حمله را افزایش می‌دهد. باید ما و تمامی مواضع، همه رفقا برای چنین وضعیتی آماده باشیم. هیچ کس نباید در انجام اقدامات ضعیف عمل کند، برعکس، باید خود را تقویت کند. ما به عنوان یک نیروی نظامی و همچنین یک نیروی سیاسی و اجتماعی باید در این برهه حساس بسیار هوشیارتر عمل کرده و آماده هر گونه تحولی باشیم. بر این اساس مبارزه برای آزادی و دموکراسی، مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو و آزادی کوردستان وارد مرحله بسیار مهم و حساسی شده است. همه رفقا باید خیلی هوشیارانە وظایف خود را بسیار دقیق انجام دهند. امروز روزی است که نیاز به احتیاط و عکس‌العمل بیشتری دارد.

ما باید خود را در مقابل حقیقت رهبری و شهدا ارزیابی کنیم

ما در چنین زمانی از نوروز ٢٠٢٣ استقبال می‌کنیم، قطعاً ما به عنوان اعضای جنبش، به عنوان گریلاهای آزادی کوردستان، به عنوان شروان، مبارزان و فرماندهان؛ باید تمامی نوروزها را به عنوان زمانی برای پاسخگویی برای خودمان و تأمل کردن دربارە خودمان قرار دهیم. یا اینکە خودمان را در مقابل حقیقت رهبری و حقیقت شهدا مورد بازبینی قرار دهیم. وضعیت ما در برابر روحیه فدائیانه آپویی و در برابر روح آتش نوروز چگونه است، چگونه باید در راهپیمایی پیروزی نوروز شرکت کنیم؛ ما باید خود را در این زمینه ارزیابی کنیم و روح خود را به پاکی آتش نوروز پاک کنیم.

خود را با حقیقت رهبر آپو و حقیقت شهدای فدایی مقایسه کنیم تا که در سال جدید، در ٥١امین سال از راهپیمایی تاریخی نوروز، به نقش و وظایف خود عمل کنیم.

با روحیه مقاومت زاپ و با روحیه فدائی سارا و روکن برای انتقام از همه قتل‌عام‌ها و انتقام خون شهدا، برای اینکە آرمان آنها به پیروزی برسد، باید با روحیه فداکاری، انتقام‌گیری و ایمان بە پیروزی به استقبال نوروز ٢٠٢٣ برویم. ما باید نوروز ٢٠٢٣ را سال مقاومت بزرگ، سال راهپیمایی بزرگ، سال پیروزی هدفمان قرار دهیم.

ما باید نوروز ٢٠٢٣ را به نوروز آزادی فیزیکی رهبر آپو و آزادی کوردستان، سال سرنگونی نسل‌کشی، سال وحدت ملی تبدیل کنیم. بنابراین باید با روحیه‌ای عالی به استقبال نوروز ٢٠٢٣ برویم و وظایف این دوره را این گونه و با آن روحیه به دوش بکشیم.

بر این اساس، پنجاهمین نوروز، نوروز را بار دیگر به رهبر آپو، به همه رفقا، خلق و خلق‌های منطقه از صمیم قلب تبریک می‌گوییم. در این ایام مبارک با عشق و احترام به همه همرزمان تبریک می‌گوییم و در ٥١‌امین سال راهپیمایی تاریخی با روح نوروز آرزوی موفقیت برای تمامی رفقا می‌کنیم.