مرکز پژوهش‌های اجتماعی سیاسی«سامِر»: کورد دیگر هیچ اعتمادی به اردوغان ندارد

یوکسل گنچ هماهنگ کننده مرکز پژوهش‌های اجتماعی-سیاسی سامِر اعلام نمود که هدف از عزیمت اردوغان به آمَد، نه حل مسئله کورد، بلکه تامین آرای از دست رفته برای انتخابات آتی است. اما کوردها دیگر هیچ اعتمادی به اردوغان ندارند.

اردوغان دبیرکل آ.ک.پ بعد از سه سال، ۹ ژوئیه به آمد در شمال کوردستان عزیمت کرده و در رابطه با فرایند راه حل بین سالهای ۲۰۱۳-۲۰۱۵سخنرانی کرد. یوکسل گنچ  هماهنگ کننده مرکز پژوهشهای اجتنماعی-سیاسی SAMER در خصوص سفر اردوغان به آمد اظهار داشت: آ.ک.پ در خصوص برگزاری انتخابات زودرس اطمینان نداشته و از سوی دیگر برای برگزاری آن دست به زمینه‌سازی می‌زند. گنچ در این باره افزود که آ.ک.پ نمی‌تواند بحران کنونی را را تا سال ۲۰۲۳ حل کند و می‌داند که روز بروز  آ.ک.پ/م.ه.پ بیشتر در تنگنا قرار گرفته و نمی‌توانند جریان خونریزی‌ها در این کشور را متوقف کنند، به همین دلیل است که دنبال راه حلی کوتاه مدت برای آن می‌گردند.

گنچ در بخش دیگری از تحلیل خود افزود: حاکمیت می‌داند که نمی‌تواند تا سال ۲۰۲۳ به شیوه کنونی وضعیت را ادامه دهد، به همین دلیل است که برگزاری انتخابات پیش از موعد را نیز در نظر گرفته است. اما نمی‌دانند که چه زمان و چگونه این انتخابات را برگزار کنند. مردد هستند که در فرایند انتخابات پیش از موعد آیا با م.ه.پ دست به ائتلاف بزنند یا خیر؟ یا وضعیت اقتصادی به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بتوانند بحران اقتصادی کنونی را تا حدی کاهش بدهند. در واقع نمی‌دانند که چه راهکاری را باید در پیش بگیرند.

سفر اردوغان به آمد

گنچ خاطرنشان ساخت که پیش از سفر اردوغان، وی در نشست دفتر مرکزی آ.ک.پ مسئله انتخابات پیش از موعد را مورد بررسی قرار داده است. در این باره چنین به نظر می‌رسد که برای برگزاری انتخابات پیش از موعد زمینه‌سازی می‌کنند. اگر بتوانند روند تحولات سریع کنونی را متوقف کنند، احتمال برگزاری انتخابات ممکن است. اما اردوغان با سفر خود به آمد استارت انتخابات پیش از موعد را زده است. اما با توجه به اینکه نمی‌تواند کوردها ار متوقف کند، شانس چندانی برای دستیابی مجدد به قدرت ندارد. اردوغان می‌داند که کسب آرای کوردها را از دست داده است و به همین دلیل بر نگرانی‌های وی افزوده شده است.

اما چنین به نظر می‌رسد که اردوغان می‌خواهد تا بار دیگر تلاش کرده و آرای کورد را به سوی خود بازگرداند. سفر وی به آمد، این معنای نمادین را دارد. دومین معنای نمادین این مسئله، به دلیل وجود ائتلاف جمهور است. با این تحولات جدید، اردوغان می‌خواهد که وعده‌های جدیدی را به انتخاب کنندگان کورد داده و از طرف دیگر این پیام را به م.ه.پ ارسال کند که غیر از م.ه.پ دنبال نیروی جدید دیگری برای ائتلاف است. می‌توان بر این اساس این موقعیت را تحلیل کرد. اطلاعات دیدار اردوغان با حزب «ایی» نیز منتشر شده است. آ.ک.پ تلاش می‌کند تا به نحوی از ائتلاف پر از مشکل خود با م.ه.پ نجات پیدا کند.

گنچ در بخش دیگر از سخنان خود اظهار داشت که سفر اردوغان باعث ایجاد هیچگونه تحول و امیدی نشده و کورد هیچ اعتمادی به اردوغان ندارد. زیرا بعد از رد تفاهمنامه دولما باغچه از سوی اردوغان، آ.ک.پ فرایند صلح را بر هم زده و با سخنان خود در آمد که 'این ما نبودیم که به فرایند صلح خاتمه دادیم' تلاش می‌کند تا در این باره شکاکیت و تردید را در میان کورد ایجاد کند. اما سخنرانی اردوغان در آمد به هیچ عنوان حاکی از این نکته نیست که قرار است فرایند گفتگوها بار دیگر آغاز شود. اما اشاره به فرایند صلح، بخشی از استراتژی کسب مجدد آرای کورد است. هدف نه حل مسئله کورد، بلکه تامین مجدد آرای کورد و سازماندهی مجدد نیرو برای قدرت است. در این باره اپوزیسیون و حاکمیت هم به خوبی می‌دانند که مسیر دست‌یابی به قدرت از آرای کورد می‌گذرد.

استراتژی حزب دمکراتیک خلق‌ها

گنچ در این باره به تلاش‌های انجام شده نیز اشاره کرده و گفت: ۱۶ درصد از انتخاب کنندگان می‌خواهند که به جای ائتلاف خلق، حزب دمکراتیک خلق‌ها با احزابی مانند ج.ه.پ و داوا دست به ائتلاف بزند و در این باره نیز افزود: ۱۶ درصد رقم کمی نیست و همزمان اردوغان در سخنانش به کسب آرای بیشتر رای دهندگان اشاره می‌کند. این مسئله مهم است.

در این باره لازم است که حزب دمکراتیک خلق‌ها سیاست توازن قوا را به صورت آشکار دنبال کرده و بر اساس موقعیت قدرتمندی که انتخابات برای این حزب رقم زده است سیاست‌ورزی کند. در صورتیکه حزب دمکراتیک خلق‌ها تلاش می‌کند تا با اپوزیسیون یا گروه دیگری دست به ائتلاف بزند باید بتواند این ائتلاف را با استراتژی حل مسئله کورد به پیش ببرد. یعنی سیاستی را که حزب دمکراتیک خلق‌ها دنبال می‌کند اینگونه نیست که با این ائتلاف علیه ائتلاف دیگر هستم، بلکه باید این استراتژی بر اساس مطالبات شهروندی دمکراتیک، برابر و خودمدیریتی باشد. گنچ در خاتمه تحلیل خود از برگزاری انتخابات آینده در ترکیه اظهار داشت که انتخابات آینده در ترکیه برای کورد انتخابات بسیار مهمی خواهد بود و در این باره با اشاره به بحث‌های مطرح شده بین حاکمیت و اپوزیسیون گفت: کورد کلید اصلی انتخابات آینده بوده و باید با کسانی که خواهان ترکیه‌ای دمکراتیک هستند متحد شوند.

منبع: MA