نوروز استانبول: بدون اتحاد ما نمی توان تاریخ جدیدی نوشت

ارجمند آکدنیز، رئیس حزب رنج، این پیام را داد که ائتلاف کار و آزادی دست در دست هم به پیشروی خود ادامه خواهند داد و گفت: بدون اتحاد ما تاریخ جدیدی نمیتواند نوشته شود.

نوروز 2023 استانبول در میدان ینی کاپی، با سخنرانی ادامه می یابد. ارجمند آکدنیز، رئیس حزب رنج و از اعضای  ائتلاف کار و آزادی در خطاب به شرکت کنندگان مراسم نوروز که شعار "اردوغان استعفا"  سر می دادند، سخنرانی خود را با تبریک نوروز خلق آغاز کرد. آکدنیز گفت: امروز دهها نفر در استانهای زلزله زده و سیل زده جان خود را از دست داده اند و ما از رنج خلق آنجا آگاه هستیم. به عنوان کسانی که در این میدان جمع شده اند، شما موضع باشکوهی به مثابه ادای احترام نشان می دهید. در سالهای آینده در مورد نوروز 2023 بسیار صحبت خواهیم کرد.

"خلق با همبستگی باشکوهی سر پا ماندند"

آکدنیز با جلب توجه به همبستگی در منطقه زلزله زده گفت: ما حامیان احزاب چپ و حزب دموکراتیک خلقها را در استانهای زلزله زده دیدیم. ما اعضای کنفدراسیون اتحادیه های کارگری عمومی را دیدیم. تشکلهای کارگری و حرفه ای را دیدیم. ما شما را دیدیم، شماها آنجا بودید. اگر این سازمانها را نداشتیم، خلق از گرسنگی می مردند. خلقها با همبستگی باشکوه ما سر پا ماندند. در استانبول هم نیاز به این همبستگی و تشکل وجود دارد. آنجا چادر فروختند. روی کانتینرها کنتور (آب و برق) نصب می کردند و فیش صادر می کردند. ما در قبال همه آنها پاسخگو خواهیم بود.

"روزهایی که آنها را بازخواست خواهیم کرد نزدیک است"

آکدنیز در ادامه سخنان خود اظهار داشت:

امروز اینجا عزاداریم و رنج می کشیم، نمیتوانیم عیدمان را جشن بگیریم، روزهایی که آنها را پاسخگو خواهیم کرد نزدیک هستند، با هم روز 15 ماه مه هم عیدمان و هم جشنهای عروسی مان را جشن می گیریم. انتهای راه از پایین و از بالا هم مشخص است، با هم آنها را به زباله دان تاریخ می فرستیم. آنها در این مملکت استعفا نمی دهند، بلکه ما آنها را پس می فرستیم. آیا حاضر هستید برای فعالیتها بسیج شوید؟ آیا حاضر هستید دولت جبروت را بفرستید؟ آنوقت ما آنها را می فرستیم. این کشور کشوری نخواهد بود که در آن عکسهای "یشیل" و "توروس سفید" در بازی بورسا سپور - آمد اسپور به نمایش عموم گذاشته شود. وطن مشترک خلقها خواهد بود.

ما به عنوان ائتلاف کار و آزادی دست در دست هم به پیشروی خود ادامه خواهیم داد. ما در ترکیه، جدای از اتحاد جمهور و خلق، راه سوم را گشوده ایم. هیچ تاریخ جدیدی بدون این اتحاد نمیتواند نوشته شود. تلاشهایتان بیهوده است. نخواهیم لرزید، محکم ایستاده ایم و تا آخر به سوی هدفمان پیش خواهیم رفت. ما پیروز خواهیم شد، با هم پیروز خواهیم شد، خلقها پیروز خواهند شد. مقاومت زندگی است.

میلیونها نفر برای آزادی عبدالله اوجالان می جنگند

پس از آن، زکی باران، رئیس مشترک فدراسیون انجمن های حقوقی و همبستگی خانواده های زندانیان و محکومان مَد، سیاست انزوای دولت را غیراخلاقی توصیف کرد و گفت: در شخص آقای اوجالان، میلیونها نفر تحت انزوا هستند. میلیونها نفر برای آزادی آقای اوجالان مبارزه میکنند. انزوا بر جامعه تحمیل میشود. ما یک بار دیگر میگوییم، آقای اوجالان امید آزادی است.