نیروهای مدافع خلق کوردستان: منتظر بیانیه و شفاف‌سازی پ.د.ک هستیم

ه.پ.گ اعلام کرد، آنها اخباری در رابطه با گروهی از گریلاهایشان به فرماندهی «سرور سرحد» در خلیفان ندارند و همچنین اعلام کرد، یک بار دیگر به افکار عمومی اعلام می‌کنیم که منتظر بیانیه و شفاف‌سازی پ.د.ک هستیم.

مرکز اطلاع‌رسانی و نشر نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در مورد این موضوع اعلام کرد:

"ما پیشتر به خلق‌مان و به افکار عمومی اعلام کرده بودیم که از ۲۶ ژوئیه ارتباطمان با گروهی از رفقایمان در روستای بیخمه از توابع منطقه‌ی خلیفان در باشور کوردستان قطع شده است. ما همچنین اعلام کردیم، در مورد این حادثه منتظر بیانیه و شفاف‌سازی‌های پارت دمکرات کوردستان پ.د.ک هستیم.

دسته‌ای که ارتباط ما با آنها قطع شده است، دسته‌ی رفیق «سرور سرحد» هستند که در چهارچوب فرماندهی ایالت خاکورک قرار دارند. همراه رفیق سرحد رفیق دژوار برخودان و رفیق وارگش چراف نیز حضور داشتند و این سه با هم به سمت منطقه بهدینان می‌رفتند. رفیق سرور یکی از فرماندهان بسیار باتجربه و کارآمد مرحله مقاومت باکور کوردستان است. زمانی که وظیفه‌ای جدید در آن‌جا به آنها محول شده بود، به سمت بهدینان به راه افتاده بودند. تا این مرحله برای ما واضح است که در اطراف بیخمه در منطقه خلیفان به آن‌ها حمله شده است. در رابطه با نتیجه این حمله هیچ اطلاع مشخصی به دست ما نرسیده است.

در رابطه با سرنوشت رفقایمان تاکنون از طرف پارت دمکرات کوردستان (پ.د.ک) هیچ اطلاعاتی به ما نرسیده است. در این رابطه ما یک بار دیگر به افکار عمومی اعلام می‌کنیم که منتظر شفاف‌سازی و بیانیه‌ی پ.د.ک هستیم."