نیروهای مدافع خلق: شهیدان آواشین شکست‌ناپذیری گریلای آپویی را اثبات کردند

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای هویت ۵ گریلای شهید عرصه آواشین را منتشر کرده و می‌افزاید:"در جنگ آواشین ضربات سهمگینی را بر ارتش غاصب و سفاک ترک تحمیل کردند و در سخت‌ترین شرایط به دوستان و دشمنان نشان دادند که گریلای آپویی شکست‌ناپذیر است."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای هویت ۵ گریلای شهید آواشین را منتشر کرد؛

"٨ اکتبر ٢٠٢١/ ١۶ مهر ١۴٠٠ در عرصه آواشین در بمباران سنگین مناطق دره کنفرانس و تابورا عربان از سوی رژیم اشغالگر ترک ملیتان‌های پیشاهنگ کارزار شاهین‌های زاگرس به نام‌های هوزان، هبون، چیا، هوگر و مزگین ضرباتی سنگین را بر اشغالگران وارد کرده بودند، به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عگید برو

   کد سازمانی: هوزان کاتو

   محل و سال تولد: دربیسی

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - اسماعیل

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: سمیه آتامان

   کد سازمانی: هبون کاتو

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: رحیمه - طاهر

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: مسعود سالازَر

   کد سازمانی: چیا تندورک

   محل و سال تولد: وان

   نام مادر – نام پدر: کامله - محمود

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: احمد دومان

   کد سازمانی: هوگر دراوفی

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: آسیه - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: فاطمه ابراهیم

   کد سازمانی: مزگین دلبرین

   محل و سال تولد: حلب

   نام مادر – نام پدر: وحیده - عزیز

  تاریخ و محل شهادت: ٨ اکتبر ٢٠٢١ / آواشین

هوزان کاتو

 

هبون کاتو

 

چیا تندورک

 

هوگر دراوفی

 

مزگین دلبرین

ه.پ.گ در ادامه اطلاعیه به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات گریلایی شهیدان ٨ اکتبر آواشین تجلیل به عمل آورده و در پایان می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده‌های گرامی رفقایمان هوزان، هبون، چیا، هوگر و مزگین و آحاد خلق میهن‌دوست کوردستان که با مقاومت خویش ضرباتی سنگین را بر ارتش ترک وارد کردند اعلام می‌داریم."