ھ.پ.گ: حکومت آ.ک.پ- م.ھ.پ حملاتش را تشدید کرده است

ھ.پ.گ اعلام کرد که رژیم آ.ک.پ - م.ھ.پ جنگ را وسیلەای برای بودن و ماندنش می داند، لذا بر جنگ اصرار دارد و آن را تشدید می کند.

در اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق آمده است: "رژیم حاکم در ترکیه حملاتش به گریلاهای آزادی کوردستان را افزایش داده است. علیرغم اینکه نیروهای ما جنگ را متوقف کردەاند، اما در بخش زیادی از مناطق باکور کوردستان عملیات و حملات ادامه دارد. بعلاوه در مناطق دفاعی مدیا هر روز حملات هوایی و زمینی ادامه دارد. علیه تونلهای جنگی ما با بمب ممنوعه حمله می کنند. مشخص است که رژیم آ.ک.پ - م.ھ.پ جنگ را وسیلەای برای بودن و ماندنش می داند، لذا بر جنگ اصرار دارد و آن را تشدید می کند."

جزئیات حملات ارتش اشغالگر ترکیه بەشرح زیر است:

در اقلیم متینا؛

در ٢٧ مارس ساعت ١۵:١۵ اشغالگران به مواضع متینا یورش بردند. نیروهای ما برای دفاع از خود، با سلاح سنگین با آنها روبرو شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با سلاح ممنوعه:

در ٢٩مارس در حوالی سیدا ٢ بار سنگرهای مقاومت با سلاح ممنوعه بمباران شدند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه:

در ٢٧ مارس مواضع متینا ٢ بار با هواپیمای جنگی بمباران شدند.

در ٢٩ مارس در مواضع چمچو و سیدا سنگرهای مقاومت ١٩ بار با توپ، تانک و سلاح سنگین بمباران شدند.

خائنان مورد بازجویی قرار گرفته و باج کارشان را می دهند

رفیقمان هاورن (سلیم آدیامان) رفیقی بود که در شرایط سخت و طاقت فرسا با رنج بسیار جنگید و وقتی تنها خودش باقی ماند، ناچار شد به مناطق دشتی برود. همچنان که در میدیا و شبکەهای اجتماعی پخش شد؛ رفیقمان هارون غیرمسلح بود و در محاصره قرار گرفته بود. اما گروهی از خیانتکاران ابتدا او را مسخره کرده و سپس او را به دولت ترکیه تحویل دادەاند. با تندترین شیوه آنها را مجازات می کنیم. باید خلق میهن دوستمان در برابر این اعمال خائنانه موضع داشته باشند و آنها را محکوم کنند."