پژاک: فرمانده رِناس به عگید زمان خویش مبدل‌ گشت

حزب حیات آزاد کوردستان در بیانیه‌ای از مبارزات انقلابی فرمانده رِناس تجلیل به عمل آورده و با آرمان‌های وی تجدید پیمان کرده است.

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت شهادت فرمانده صلاح‌الدین شهابی با کد سازمانی «رِناس روژ» بیانیه‌ای منتشر کرد. پژاک در بخشی از بیانیه خود می‌گوید:" فرمانده رِناس دمی از پای ننشست و با اعتقاد به یگانگی ملت کورد، وحدت و مبارزه واحد در هر چهاربخش کوردستان، در وجب به وجب خاک آن ردپایی از رنج‌ها، شهامت‌ها و فدایی‌گری بی‌شائبه خویش بعنوان میراث عظیم راه آزادی، برجای گذاشت. رفیق مبارز حتی برای یک لحظه، رهبر آپو، نیروی فدایی گریلا و خلق تحت ستم و فداکار کورد را فراموش نکرد و درحالی که همیشه خود را مدیون فداکاری‌ها و رنج‌های آنها می‌دید، با ارزانی‌کردن جان خویش به درجه شهادت رسید و حقانیت مبارزات ملت‌مان را به اثبات رساند."

متن بیانیه پژاک به شرح زیر است:

"اخیرا افزایش حملات ارتش دولت فاشیست ترکیه به مناطق شنگال، روژاوا و جنوب کوردستان در سالگرد کارزار ۱۵ آگوست منجر به شهادت جمعی از فرزندان فدایی خلقمان شد. شهادت رفیق گرانقدر، «فرمانده رِناس روژ» در روژاوای کوردستان در پی حملات هوایی ارتش اشغالگر ترکیه، مسیر فدایی‌گری و مبارزه فرزندان خلقمان را به اثبات رساند.

فرمانده رِناس در سال ۹۹ میلادی توطئه دشمنان ددمنش علیه رهبر آپو و ملت‌کورد را تحمل نکرد و در صیانت از رهبر و خلقش به صفوف مبارزات آزادیخواهانه کوردستان پیوست. وی که طی مدتی کوتاه در اوج صداقت و پاکی به مراتب فرماندهی برای خدمت به ملت‌ کورد و ملت‌های تحت ستم در مسیر حقانیت ۱۵ آگوست و فرمانده عگید رسید، سراسر زندگی خود را همچو رهرو فدایی عگیدوار، پاک‌دل، جسور و مبارزه‌گر همیشگی وقف آن راه رهایی‌بخش نمود. وی به عگید زمان خویش مبدل گشت. فرمانده رِناس دمی از پای ننشست و با اعتقاد به یگانگی ملت کورد، وحدت و مبارزه واحد در هر چهاربخش کوردستان، در وجب به وجب خاک آن ردپایی از رنج‌ها، شهامت‌ها و فدایی‌گری بی‌شائبه خویش بعنوان میراث عظیم راه آزادی، برجای گذاشت. رفیق مبارز حتی برای یک لحظه، رهبر آپو، نیروی فدایی گریلا و خلق تحت ستم و فداکار کورد را فراموش نکرد و درحالی که همیشه خود را مدیون فداکاری‌ها و رنج‌های آنها می‌دید، با ارزانی‌کردن جان خویش به درجه شهادت رسید و حقانیت مبارزات ملت‌مان را به اثبات رساند. وی همراه با برادر گریلای خویش «عرفان شهابی» با کد سازمانی «رِباز تیله‌کویی» بعنوان فرزندان حق‌طلب سقز و تیله‌کو در نزدیک‌ساختن خلق‌ ستمدیده‌ اما غیورمان به آزادی سهم بزرگی دارند که هرگز از سوی فرزندان مبارز آن فراموش نخواهد شد.

همچو «حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)» ضمن محکوم‌کردن حملات شنیع دشمن فاشیست ترکیه به روژاوا، شهادت فرمانده بزرگ و نستوه «صلاح‌الدین شهابی» با کد سازمانی «رِناس روژ» را به خانواده محترم ایشان، نیروهای فدایی هرچهار بخش کوردستان، خطه تیله‌کو و سقز و ملتمان تسلیت می‌گوییم و سوگند یاد می‌کنیم که تا تحقق آرزوهای شهید رِناس و برادرشان شهید رِباز که خود وی سهمی بزرگ در طی‌نمودن راه دشوار اما حقیقت‌جوی آن داشت، به مبارزاتمان ادامه دهیم. همچنین از جوانان اراده‌مند و غمخوار کورد دعوت بعمل می‌آوریم که در ادامه راه آزادیخواهانه و دموکراسی‌طلبانه شهدایمان به صفوف مبارزه بپیوندند، چرا که آزادی ملت‌مان در سایه شهدایی چون فرمانده رِناس نزدیک گشته. خلقمان پیروز خواهد شد و رهبر آپو آزاد."