"قرن بیست و یکم، قرن زن است"

دو عضو کژار و کودار با شرکت در برنامه راوین تلویزیون آرین درباره ٢۵ نوامبر دیدگاه‌های خود را در مورد مبارزات زنان کوردستان و آینده پیش روی این مبارزات با جامعه در میان گذاشتند

روژین هژا و مروان کرمانج دو عضو جامعه زنان آزاد شرق کوردستان و جامعه دمکراتیك آزاد و دمکراتیك شرق کوردستان با شرکت در برنامه "راوین" تلویزیون آرین به سئوالاتی درباره دادخواهی زنان و مبارزه آنها برای دستیابی به حقوق سلب شدەشان پاسخ دادند.

روژین هِژا با نام بردن از "ساکینه جانسِز"، "شیرین علم‌هولی" و "زیلان پپوله"، یاد و خاطرەی همه شهیدان راه آزادی را گرمی داشت و گفت کژار خود را متعهد به تداوم مبارزه آزادیخواهی و تحقق‌بخشی به آرمان شهیدان می‌داند.

عضو شورای هماهنگی کژار با شرح مختصری از مبارزه خواهران میرابل طی دهه ۶٠ میلادی علیه ستمگری دیکتاتوری دومنیک که سرانجام با تقدیم جان خود موجب نام‌گذاری ٢۵ نوامبر به عنوان "روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان" از سوی سازمان ملل متحد شدند، گفت اکنون نیز اعتراضات جمعی زنان برای رد خشونت در این روز انجام می‌شود.

روژین هِژا یادآوری کرد رهبر آپو قرن بیست و یکم را قرن زنان می‌داند و گفت: "جنبش‌های زنان نیز با این تعبیر موافقند و برای تحقق آن مبارزه می‌کنند، در حالی که نظام مدرنیتەی سرمایه‌داری همه قوای خود را برای ضربه به زنان بکار بسته است."

او افزود: "وقتی به جهان می‌نگریم می‌بینیم که زنان دیگر آن زنان سابق نیستند. آنها همان زنانی نیستند که در برابر برده‌سازی و انواع فشارها نمی‌توانستند از خودشان دفاع کنند. زنان اکنون به آگاهی رسیده و از لحاظ سیاسی و مسلحانه نیز قادر به دفاع از خویش هستند. همه اینها نشان می‌دهد که قرن بیست و یکم، قرن زن است."

مَروان کُرمانج، عضو کودار نیز مهمان برنامه راوین بود که از خیزش زنان در برابر خشونت و جنگ و اشغاگری صحبت کرد و گفت: "مردان در طول تاریخ سعی در سوءاستفاده از مقاومت زنان به نفع حکمرانی خویش بوده ‌اند. خیلی از حکمفرمایان مدعی بودند وقتی به قدرت برسند، حق زن را ادا خواهند کرد در حالی که حق زن را نمی‌شود پرداخت بلکه حقی که سلب شده را باید پس گرفت.

او با بیان اینکه حکم‌روایان همواره مرزهایی جلوی زنان ترسیم کرده‌اند تصریح کرد علیرغم مرزهای موجود، زنان هیچوقت متوقف نشدند. از جمله زنان کورد برای دستیابی به حقوق و آزادی خود با بهره‌گیری از فلسفه رهبر آپو در حال مبارزه بوده و موجب خوف حاکمان شده‌اند.

مَروان کُرمانج در عین حال مسئله زن را مربوط به کل جامعه توصیف کرد و با درهم تنیده دانستن مسئله آزادی زن و آزادی اجتماع گفت ممکن نیست جامعه‌ای به آزادی برسد وقتی زنان آن همچنان دربند باشند.