راهپیمایی آزادی در خیابانی که زنان ایزدی به زنجیر کشیده شده بودند

زنان ایزدی در یکی از کوچه‌های شنگال که از سوی داعش به زنجیر کشیده شده بودند، به راهپیمایی دست زدند و تظاهرات آزادی را برگزار کردند.

با نزدیک شدن به سالگرد ۳ اگوست سال ۲۰۱۴، که در آن داعش به شنگال حمله کرد، زنان ایزدی به منظور محکوم کردن این اقدام مجموعه کنش‌هایی را برگزار کردند. در این کنش‌های اجتماعی، هم فرمان‌ها محکوم شده و هم زنان ایزدی خواهان به رسمیت شناختن شنگال شده‌اند. روز گذشته زنان ایزدی با پیشاهنگی جنبش زنان ایزدی TAJÊ در خیابانی که در آن زنان ایزدی از سوی تبهکاران داعش به زنجیر کشیده شده بودند و در چادرهای سیاه پوشانده شده بودند، راهپیمایی غرور آفرینی را برگزار کردند.

صدها زن ایزدی که در این راهپیمایی مشارکت کردند، علیه سیاهی داعش، با لباس‌های سپید به تظاهرات دست زدند، در صفوف نخستین این راهپیمایی، گروهی از زنان به منظور محکوم کردن و یادآوری این تراژدی، لبای سیاه بر تن کردن و بدور خود زنجیر پیچیده بودند. شمی رمو از اعضای جنبش زنان ایزدی TAJÊ در خاتمه این راهپیمایی، به مناسبت سالگرد این فرمان سخنرانی کوتاهی را ایراد کرد. وی در این سخنرانی اظهار داشت: امروز ما به مناسبت فرمان سوم اگوست ۲۰۱۴ در خیابان قدیمی شنگال راهیپمایی برگزار شد. جوانان ما به عنوان نماد، لباس‌های سیاهی را بر تن کرده و دستان خود را زنجیر کردند. اما ما با مبارزه خود به همه نشان می‌دهیم که  ژنوسایدی صورت گرفته علیه ایزدیان، سرانجام در سطح جهانی باید به رسمیت شناخته شود.

مبارزه ما ادامه پیدا خواهد کرد

شمی رشو از اعضای جنبش زنان ایزدی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص این راهپیمایی اعتراضی اظهار داشت: در سوم اگوست ۲۰۱۴ در همین خیابان صدها زن و دختر ما به اسارات کشیده شدند و در نهایت کشته شدند. ما خواستیم تا با این راهپیمایی فرمانی را که علیه ما صورت گرفته است، به یاد همه بیاوریم. ما دردها و رنجهای بسیاری را تحمل کرده‌ایم. و اگر از این به بعد نتوانیم خودمدیریتی خود را برقرار کنیم، نتوانیم مبارزه خود را ادامه دهیم، بار دیگر با فرمان‌های دیگر هم مواجه می‌شویم.

دست به قتل‌عام زدند و در گورهای دسته جمعی ایزدیان را دفن کردند

بعد از این سخنرانی، صبیحه صبری سخنگوی جنبش زنان ایزدی قطعنامه پایانی این راهپیمایی را قرائت کرد. در این قطعنامه گفته شد که: ما وارد هفتمین سالگرد هفتادوچهارمین فرمان علیه ایزدیان می‌شویم که در ۳ اگوست ۲۰۱۴ روی داد. آن زمان به دلیل بی‌مسئولیتی و خیانت نیروهای منطقه و سکوت جامعه جهانی در شنگال، جامعه ایزدی با این فرمان روبرو شد. ده‌ها زن و دختر ایزدی برای آنکه به دست داعشیان نیفتند، خود را از صخره‌ها به پایین پرتاب کردند، به قطع رگ دستهایشان پرداختند و به زندگی خود خاتمه دادند. در دشوارترین روزها که جامعه ایزدی با قتل‌عام تمام عیار روبرو بود،  شاگردان و رزمندگان رهبر آپو از کوه‌های آزاد و روژآوای کوردستان به سوی شنگال عزیمت کرده و به فریادرس جامعه ایزدی تبدیل شدند. گریلاهای دافع خلق و یژا ستار و یگانهای مدافع خلق و زنان برای حراست از جامعه ایزدی صدها شهید دادند و با مداخله رزمندگان آزادی بود که جامعه ایزدی از نابودی کامل رهایی پیدا کرد.

نه به پیمان ۹ اکتبر

در قطعنامه، سیاستهای نیروهای جهانی در مقابل حمله به ایزدیان نیز مورد انتقاد قرار گرفته و گفته شد که در مقابل ژنوساید جامعه ایزدی جهانیان گوش‌های خود را گرفتند، کر و کور و لال شدند و تا کنون هم ژنوساید جامعه ایزدی به طور عمومی از سوی جامعه جهانی به رسمی شناخته نشده است و مسئولان آن مورد پیگرد قرار نگرفته‌اند و فقط برخی از کشورها مانند بلژیک اخیرا آن را به عنوان ژنوساید مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

در بخش پایانی این قطعنامه بر خودمدیریتی شنگال تاکید شده و آمده است: ما پیمان ۹ اکتبر را به عنوان ادامه فرمان می‌بینیم. برای آنکه ژنوساید بار دیگر تکرار نشود، باید اراده خلق ایزدی در شنگال به رسمیت شناخته شود و مبنا قرار گرفته شود. تا زمانیکه اراده و خودمدیریتی شنگال به رسمی شناسایی نشود، به رسمیت شناختن ژنوساید هیچ معنایی ندارد. باید جامعه ایزدی سرنوشت خود را خود رقم بزند. ما به عنوان جنبش آزادی زنان ایزدی، با گرامیداشت شهدای هفتادوچهارمین فرمان، یاد و خاطره تمام شهدایمان را گرامی می‌داریم. ما به عنوان زنان ایزدی پیمان می‌بندیم که با تلاش برای برسمیت شناختن خودمدیریتی شنگال، پاسخی تاریخی به هفتادوچهارمین فرمان داده و با اراده خود راه را بر ژنوساید بگیریم.