روشنفکران و سیاستمداران: فقط رهبر اوجالان می‌تواند ترکیه را از بحران نجات دهد

روشنفکران و سیاستمداران اعلام کردند که پروژه کنفدرالیسم دمکراتیک رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان راه حل استراتژیک برای پایان دادن به بحران‌های خاورمیانه است.

اظهر احمد عضو ریاست اتحادیه روشنفکران کانتون جزیر شاخه حسکه می‌گوید که هنگامی که بحث در مورد وضعیت خاورمیانه می‌شود، نشانه هایی از راه حل‌های ارائه شده توسط عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد وجود دارد و گفت: اوجالان در سال ۱۹۹۰ یک نقشه راه را نه تنها برای ترکیه بلکه برای کل خاورمیانه ارائه کرد.

احمد در گفتگو با خبرگزاری هاوار گفت: با توجه به راه حل دمکراتیک و فلسفه یک ملت دمکراتیک که رهبر اوجالان پیشنهاد کرده است شامل همه ملت‌ها، مذاهب و دیگر اجزا می‌باشد، می‌تواند مشکلات خاورمیانه را طی یک هفته حل کند.

احمد گفت با توجه به راه حل راهبردی تمام پرونده‌های مربوط به خاورمیانه، یک انزوای شدید بر علیه رهبر خلق کورد تحمیل می‌شود و اظهار داشت که این موارد مربوط به حقوق خلق‌ها است.

احمد اظهار داشت كه حملات اشغالگران تركيه به مناطق حفاظتی میديا و كل قلمرو كوردستان به انزواي رهبر خلق کورد بستگي دارد.

ارتش اشغالگر ترکیه از ۲۳ آوریل حملات نسل کشی و اشغالگرانه را به مناطق زاپ، متینا و آواشین در مناطق حفاظتی مدیا در باشور کوردستان آغاز کرده است. در این حملات از انواع سلاح ها و بیش از ۹ با از سلاح‌های ممنوعه استفاده شده است.

پروژه رهبر آپو بهترین راه حل برای چاره‌یابی مسائل خاورمیانه است

اظهر احمد تأیید كرد كه مردم و ساختارهای منطقه بر اساس ایده رهبر اوجالان استوار هستند و گفت كه آزادی اوجالان راهی برای حل همه مسائل اساسی در منطقه است.

اظهر احمد عضو ریاست اتحادیه روشنفکران کانتون جزیر، شاخه حسکه، در پایان سخنان خود گفت: "اکنون همه جریانات در خاورمیانه بر این باورند که پروژه کنفدرالیسم دمکراتیک و برادری خلق‌ها بهترین راه حل برای همه است. همه دولت‌هایی که فرهنگ ملی‌گرایی، نفرت و تبعیض را بر اساس دین و نژاد گسترش می‌دهند، باید پاسخگو باشند.

عبدالله اوجالان، رهبر خلق کورد از سال ۱۹۹۹ در جزیره امرالی زندانی است، زمانی که دولت انزوای شدید را وضع کرد و ملاقات وی با وکیل و خانواده‌اش را ممنوع کرده است."

مصطفی حمو، عضو مجمع عمومی حزب اتحاد دمکراتیک (پ.ی.د) نیز تأکید کرد که دولت ترکیه در حال شدت بخشیدن به انزوا علیه رهبر عبدالله اوجالان است، زیرا اوجالان می تواند وضعیت بد خلق‌های خاورمیانه را تغییر دهد.

راه حل به نفع دولت‌های کاپیتالیست نیست

حمو با بیان اینکه پروژه پیشنهادی رهبر اوجالان برای راه حل به نفع دولت‌های سرمایه‌دار و ملی‌گرا نیست، افزود: زیرا آنها می‌خواهند از آشفتگی خاورمیانه برای تسلط بر جغرافیای منطقه و اراده خلق‌ها استفاده کنند.

حمو بر اهمیت آزادی اوجالان تاکید کرد و گفت: كه رهبر اوجالان باید آزاد شود، زیرا او تنها شخصی است که پروژه آزاد‌سازی جوامع در منطقه را دارد.

حمو همچنین اظهار داشت که سازمان‌های حقوقی بین‌المللی که مدعی حمایت از حقوق بشر هستند، همکاری و ارتباط خود را با سیاست‌های سرمایه‌داری نشان می‌دهند.

ترکیه در حال نابودی است

حمو گفت که دولت ترکیه با سرکشی حزب عدالت و توسعه (آ.ک.پ)، تنش‌های داخلی را تجربه می‌کند و از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شکست خورده است.

حمو گفت: "فقط رهبر اوجالان می‌تواند مشکلات خاورمیانه و ترکیه را حل کند. هرچه دولت ترکیه این انزوا را تشدید ببخشد، مشکلات داخلی بیشتر در ترکیه ادامه خواهد یافت."

مصطفی حمو در پایان سخنان خود اظهار داشت که هدف قدرت‌های سلطه‌طلب جهان تعمیق درگیری است تا مسائل خاورمیانه لاینحل باقی بمانند.