سترک سِرت گریلای نیروهای مدافع زنان: چنان مبارزه را به پیش می‌بریم که لایق خلق کورد باشیم

گریلا «سترک سِرت» عضو نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان (HPJ) از جوانان کورد خواست برای مبارزه با رژیم اشغالگر ایران و رژیم‌های دیگر اشغالگر به صفوف آزادیخواهی ملحق شوند.

سترک سِرت گریلای نیروهای مدافع زنان روژهلات کوردستان در گفتگو با خبرگزاری فرات در مورد حملات استعمارگران به کوردستان، میهن‌دوستی کوردها بویژه در روژهلات با خبرگزاری فرات گفتوگو کرد.

"من خود دشمن را دیدم و دشمن را به خوبی شناختم. همین امر سبب شد تا این راه را انتخاب کنم"

گریلای ه.پ.ژ استرک سرت در مورد آوارگی خانواده‌ی خود و کینه و نفرتش نسبت به دشمن گفت؛"به دلیل ظلم و ستم دشمن، ما سرزمین خود را ترک کرده و به آنتالیا آواره شدیم. من در میان ترک‌ها و در شهرهای آنها بزرگ شده و با برخورد آنها و همچنین تحقیر آنها نسبت به کوردها مواجه شدم. از همان سنین کودکی در من کینه و نفرت نسبت به دشمن ایجاد شده بود، چون من حقیقت دشمن را دیده و آنها را شناخته بودم. به همین دلیل ماندن من در این سیستم بسیار دشوار بود. در همان زمان میهن‌دوستی خانواده‌ام سبب شده بود تا سازمان را بیشتر شناخته و این راه را انتخاب کنم."

"میهن‌دوستی و وابستگی خلق به خاک خود وابستگی من را به خاکم بیشتر کرد"

سرت در رابطه با دیدارش از روژهلات کوردستان و احساس خود چنین گفت؛"در سال ۲۰۱۶ من وارد روژهلات کوردستان شدم. پس از مدتی به مریوان رفتم. من چون در میان ترک‌ها و در شهر ترک‌ها بزرگ شده بودم، از فرهنگ و روستاهای کوردها بسیار دور مانده بودم. رفتن من به روژهلات سبب شد تا هم این منطقه را بیشتر بشناسم و هم فرهنگ آنجا را بهتر درک کنم.  رفقا همیشه می‌گفتند، اگر یکبار به روژهلات بروی، دیگر نمی‌توانی آنجا را ترک کنی. زمانی که من به آنجا رفتم و در آنجا زندگی کردم، این حقیقت را دیدم. میهن‌دوستی خلق و وابستگی آنها به خاک بسیار قدرتمند بود و همین امر سبب شد تا وابستگی من نیز افزایش یابد."

"من انتقام رفقای خود را خواهم گرفت"

 گریلای ه.پ.ژ استرک سرت به رفقای خود که شهید شده بودند اشاره کرد و گفت؛"یکی از رفقایم که بسیار به هم نزدیک بودیم، شهید شد. قبل از او نیز رفیق جهان شهید شده بود. شهادت این دو رفیق برای من بسیار سنگین بود و من باید انتقام آنها را می‌گرفتم. پس از آن نیز رفیق رزگار شهید شد. شهادت هر یک از رفقا سبب می‌شد تا من بیشتر به فکر انتقام باشم و کینه و نفرت من از دشمنان بیشتر شود. ما عملیاتی را تدارک دیدیم و این عملیات با موفقیت انجام شد و من توانستم انتقام رفقای خود را بگیرم."

استرک سرت در مورد چگونگی شرکت در اولین عملیات خود گفت؛"اولین باری بود که من در یک عملیات شرکت می‌کردم. من می‌خواستم در این حمله شرکت داشته باشم. در این عملیات شهید سورخین و شهید کارکر نیز حضور داشتند. شهید سورخین از من پرسید احساس تو چگونه است؟ در حقیقت من نمی‌توانستم حس خود را درک کنم، چون این اولین عملیات من بود. همه‌ی فکر من این بود که چگونه این عملیات را انجام دهم و چگونه از رفقای خود دفاع کنم.

من و رفیق کارکر باهم بودیم. پس از آنکه عملیات را انجام دادیم با هم به طرف سنگرها رفتیم تا تعداد کشته‌های دشمن را شمارش کنیم. قبل از آنکه عملیات را آغاز کنیم، من بند کفش‌های خود را خوب گره زده بودم تا از پاهایم در نیاید، اما زمانی که وارد سنگر شدیم کفش از پایم درآمد. من کفش خود را برداشتم اما آنرا پایم نکردم و دوباره زمین خوردم. در این فاصله شهید کارکر وارد سنگر شده بود و در حال جستجو بود. در آن زمان من یک سرباز را دیدم که خود را پنهان کرده و به طرف شهید کارکر می‌رفت. من او را دیدم و قبل از آن که شهید کارکر را هدف قرار دهد من او را هدف قرار دادم. برخی در مورد تصادف صحبت می‌کنند. من هم خیلی وقتها از خودم می‌پرسم که آیا این تصادف بود که کفش من از پایم درآمد و من عقب ماندم تا اینگونه زندگی خود و رفیقم را نجات دهم؟ اما مهم این بود که من انتقام خون رفقایم را گرفتم."

گریلا استرک سرت خاطرنشان نمود که این عملیات تأثیر بسیاری بر منطقه گذاشت و گفت؛"مردم بسیاری از این عملیات استقبال کردند. در ایران سیستم مزدوری‌گری بسیار پیشرفته است، اما پس از این عملیات تعداد زیادی از مزدورهای مریوانی اسلحه‌های خود را زمین گذاشتند.

گریلا سرت در مورد استقبال مردم از گریلاهایی که از بخش‌های دیگر کوردستان بودند و همچنین میهن‌دوستی و وابستگی آنها گفت؛"خلق بسیار به گریلاهایی که از بخش‌های دیگر کوردستان بودند روحیه می‌دادند. آنها بسیار وابسته به گریلا بودند و آنها را دوست داشتند. مردم امید خود را در نیروهای گریلا می‌دیدند. ما نیز به عنوان گریلاهای ه.پ.ژ تمام تلاش خود را می‌کنیم تا لایق آنها باشیم و تا پایان به مبارزات ادامه خواهیم داد."

در پایان گریلای ه.پ.ژ استرک سرت حملات رژیم ایران و دولت‌های اشغالگر علیه کوردستان را مورد ارزیابی قرار داده و از همه‌ی جوانان درخواست کرد تا راه آزادی را انتخاب کنند و گفت؛"دیگر همه چیز مشخص است. حملات اشغالگرانه در مقابل چشمان همه انجام می‌شود. جوانان ما در هر چهار بخش کوردستان باید به نیروهای گریلا بپیوندند و انتقام کوردستان را از اشغالگران بگیرند."