تأیید حمله نظامیان پ.د.ک علیه گریلاهای کوردستان از سوی دبیرکل وزارت پیشمرگ

با اینکه گردانندگان پ.د.ک می‌گویند حمله‌ی نظامیان این حزب به گریلاهای کورد در خلیفان به عهده‌ی حکومت اقلیم کوردستان است، اما دبیرکل وزارت پیشمرگه ادعای گردانندگان پ.د.ک را تكذیب کرد.

سپهبد جبار یاور دبیرکل وزارت پیشمرگه حکومت اقلیم کوردستان در گفتوگو با خبرگزاری روژ نیوز، عدم اطلاع نیروهای پیشمرگ و حکومت اقلیم کوردستان را از حمله‌ی خلیفان اعلام کرده و می‌گوید: ما از این حمله مطلع نیستیم. ما به عنوان نیروهای پیشمرگه کوردستان هیچ نیرویی را حرکت نداده و نیروهای پیشمرگه در حال حاضر فقط در جنگ با داعش هستند.

روز ۲۹ ژوئیه ه.پ.گ بیانیه‌ای منتشر کرده و اعلام نمود، نیروهای پ.د.ک روز ۲۶ ژوئیه در نزدیکی روستای بیخمه شهرک خلیفان ۳ گریلای ه.پ.گ را محاصره کرده و به آنها حمله کرده‌اند.

بر اساس بیانیه‌ی ه.پ.گ تاکنون هیچ اطلاعی از سرنوشت این ٣ گریلا به دست نیامده است.

سپس ه.پ.گ در بیانیه‌ای دیگر از حمله‌ی دیگر علیه نیروهای گریلا در همان منطقه خبر داد. بر اساس این بیانیه، نیمه شب ۲۹ آگوست ۷ گریلای ه.پ.گ توسط نیروهای پ.د.ک مورد حمله قرار گرفته و ۵ گریلا شهید شده‌اند. یک گریلا نیز مجروح شده، یک گریلای دیگر خود را نجات داده است.

ه.پ.گ چندین بار درخواست نمود تا پ.د.ک علت این حملات را اعلام کند و سرنوشت گریلاهای مفقود را آشکار کرده و پیکر شهدا را به بستگان و خانواده آنها تحویل دهد. اما مسئولین پ.د.ک این حملات را به عهده‌ی حکومت اقلیم کوردستان می‌گذارند.

فارس نورولی، سخنگوی شورای ریاست پ.د.ک در سلیمانیه و هلبجه در گفتگو با روژنیوز گفته بود: پ.ک.ک باید با حکومت اقلیم کوردستان صحبت کند. این جنگ پ.د.ک نیست و جنگ حکومت اقلیم کوردستان است.

همچنین پیش‌تر نیز جعفر ایمینکی عضو مکتب سیاسی پ.د.ک در یک کنفرانس مطبوعاتی و در پاسخ گزارشگر روژ نیوز گفته بود، این مسئله به حکومت اقلیم کوردستان مرتبط است.