تداوم بازداشت و بی‌خبری از وضعیت یک شهروند سقزی

خانواده یک شهروند سقزی با گذشت حدود دو ماه از بازداشت او همچنان خبری از سرنوشت عزیزشان ندارند و مقامات مسئول پاسخ درستی به آنها نمی‌دهند.

عبدالله مهجور شهروند میانسال سقزی بیستم آبان‌ماه ١۴٠٠ در حین ورود به شهر توسط مأموران امنیتی بازداشت شد.

وبسایت هرانا می‌گوید خانواده او از آن زمان خبری از سرنوشت عبدالله مهجور و اتهامات احتمالی به دست نیاورده‌اند.

این شهروند کورد در طول مدت بازداشت از تماس تلفنی، ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده‌ است.

خانواده عبدالله مهجور گفته‌اند نهادهای امنیتی از دادن پاسخ روشنی در مورد سرنوشت او خودداری می‌کنند.