تجمع آزادیخواهان و اعضای جنبش آزادی در رانیه در محکومیت ترور ماموستا شمال

همزمان در شهر رانیه تجمعی از سوی آزادیخواهان و اعضای جنبش آزادی در اعتراض به ترور ماموستا شمال برگزار شد.

در این تجمع سعید خالد، عضو انجمن جنبش آزادی بیانیه‌ای را قرائت کرد و گفت: دست فاشیست دولت ترکیه با کمک خیانت داخلی به آزادیخواه و میهن دوست ماموستا شمال رسید.

او در ادامه افزود: سکوت در برابر این همه خیانت و ترور که در جنوب کردستان انجام می شود باعث شده که دست تروریسم به مقابل خانه‌های آزادیخواهان برسد.

سعید خالد از همه شهروندان، نویسندگان، روشنفکران و مبارزان راه آزادی خواست تا در برابر ترور آزادیخواهان و میهن‌دوستان موضع جدی بگیرند.

این عضو انجمن جنبش آزادی همچنین از اداره و نهادهای امنیتی منطقه گرمیان خواست تا هر چه سریعتر عاملان این ترور را پیدا کنند و گفت: این حمله تروریستی حمله به کل جنوب کوردستان و عزت مردم و همه آزادیخوان است.