تلاش اشغالگران برای ورود به روستاهای ایزدی‌نشین و کیسته در متینا

دولت اشغالگر ترک در تلاش است وارد روستاهای ایزدی‌نشین و کیسته در عرصه متینا شود، جنگ شدیدی در این منطقه جریان دارد.

دولت اشغالگر ترک برای ورود به روستاهای ایزدی‌نشین و روستای کیسته حمله گسترده‌ای را به متینا آغاز کرده است.

نیروهای گریلا به حملات رژیم غاصب ترک پاسخ دندان‌شکنی دادند، جنگ شدیدی در این منطقه جریان دارد.