ترور یکی از اعضای انجمن کارگران مزوپوتامیا در سلیمانیه-تکمیلی

حسین آراسان یکی از اعضای انجمن کارگران مزوپوتامیا در سلیمانیه باشور کوردستان ترور شد.

بر اساس اطلاعات دریافتی حسین آراسان از اعضای انجمن کارگران مزوپوتامیا در سلیمانیه مورد حمله قرار گرفت.

وضعیت آراسان عضو انجمن کارگران مزوپوتامیا که سه گلوله به وی اصابت کرده است وخیم گزارش شده است. این حمله در مقابل ساختمان انجمن صورت گرفت.

تا به حال هویت فرد یا افراد مهاجم مشخص نشده است. مقامات نیز بیانیه‌ای در این خصوص ارائه نکرده‌اند.

مشخص شد که حسین آراسان متولد سال ۱۹۷۸ در ازمیر اصالتاً اهل مردین است. گفته شد که آراسان به دلیل پرونده‌های سیاسی علیه وی مجبور به مهاجرت به باشور کوردستان و اقامت در سلیمانیه شده است.