تصاویر ویدیویی استفاده ارتش ترکیه از سلاح‌های ممنوعه در جنگ علیه کوردها

تصاویر تازه نشان می‌دهند که دولت ترکیه در حمله به مناطق تحت کنترل نریوهای گریلا از گازهای شیمیایی و سلاح‌های ممنوعه استفاده می‌کند.

رژیم اشغالگر ترک از آپریل سال جاری با هدف اشغال مناطق زاپ، آواشین و متینا حملات گسترده‌ای را با همکاری پ.د.ک (حزب خاندان بارزانی‌) آغاز کرده و در این حملات بی‌وقفه به جرایم جنگی دست می‌زند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان پیش از این در اطلاعیه‌ای بیلان پنج ماه جنگ و استفاده ارتش ترکیه از سلاح‌های ممنوعه را اعلام کرده بود. ه.پ.گ در رابطه با استفاده ترکیه از سلاح‌های ممنوعه در حملات به مناطق گریلا در فاصله ١۴ آپریل لغایت ١۴ سپتامبر گفته بود:

"تونل‌های جنگ و سنگرهای نیروهای ما ٢٠٠۴ بار با سلاح‌های ممنوعه (بمب‌های فسفری، بمب‌های ترموباریک، بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی) و سلاح‌های شیمیایی هدف بمباران واقع شده‌اند."

تاکنون تصاویر ویدیویی، مدارک و شواهد بسیاری در این رابطه منتشر شده‌اند و مرکز مطبوعات ه.پ.گ آنها را تأیید کرده است.

تصاویر تازه‌ای از جرایم جنگی دولت ترکیه در تپه شهید پیردوغان در مناطقه مقاومت تپه آمیدی در متینا آشکار شدند.

خبرگزاری فرات تصاویر این حملات را دریافت کرده است. در تصاویر دیده می‌شود که ارتش ترک علیه گریلا از بمب‌های ممنوعه آماده می‌کنند و سلاح‌های شیمیایی را بکار می‌گیرند.

برپایه اطلاعات دریافت شده از منابح گریلا، این بمب‌ها هیچ شباهتی به بمب‌های متعارف و در دسترس ندارند. این بمب‌ها با ترکیب مواد شیمیایی ساخته شده و برای افزایش میزان تخریب آنان همچون بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی بکار گرفته می‌شوند. این بمب‌ها در بشکه‌ها و مخازن بزرگ آماده می‌شوند.

نظامیان ترک که توانایی پیشروی زمینی را از دست داده‌اند در ١١ و ١٢ آگوست حین قرار دادن این بمب‌ها در مقابل درب‌های تونل‌ها و سنگرهای جنگ دیده شدند و تصاویر آنها ضبط شده است.

در ١۶ و ١٧ آگوست این نظامیان در حالی که لوله‌ای دراز را با خود حمل می‌کردند دیده شدند. آشکار شد که این لوله‌ها تا درب تونل‌های جنگ کشیده شده‌اند و سپس از طریق آن گازهای شیمیایی به داخل سنگرها روانه شده بود. در تصاویر این لوله بوضوح دیده می‌شود.

ارتش ترک روز ٢۴ آگوست بمب‌های هسته‌ای تاکتیکی مذکور را منفجر کرد و متعاقب آن گاز شیمیایی را به درون تونل‌ها تزریق کرد تا گریلاهای داخل سنگرهای مقاومت را به قتل برساند.

ارتش ترک برای ضربه زدن به گریلا به جرایم جنگی متوسل شد اما نتیجه‌ای کسب نکرده بود. روز ٢٧ آگوست نظامیان پ.د.ک در همین منطقه به کمک ارتش ترکیه شتافتند و در احداث جاده و پایگاه به اشغالگران کمک می‌کنند.