تصاویر ویدیویی عملیات گریلایی در زاپ

گریلا تی‌وی تصاویر عملیات روز ١۴ اکتبر/ ٢٢ مهر نیروهای گریلا در عرصه زاپ را منتشر کرد. در این عملیات ٢ اشغالگر ترک به هلاکت رسیده بودند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) پیش از این جزئیات عملیات ١۴ اکتبر زاپ را بدین شرح اعلام کرده بود؛

"در چارچوب کارزار انقلابی شاهین‌های زاگرس؛

١۴ اکتبر ساعت ١۶:۴۵ در منطقه کلا بدوه عرصه زاپ علیه سنگر محل استقرار سلاح آ-۴ (دوشکا) عملیاتی از سوی نیروهایمان به انجام رسید. در نتیجه این عملیات موضع مذکور، سلاح آ-۴ داخل آن منهدم شدند و ٢ اشغالگر به هلاکت رسیدند."