واکنش به درخواست‌ لغو ریاست مشترک و آموزش به زبان مادری در روژاوا

کمیته آموزش کنفدرالیسم جوامع کوردستان، بیانیه‌ای با عنوان "حراست، حفاظت و پیشبرد ارزش‌های انقلاب روژاوا وظیفه اصلی کوردهای میهن‌دوست و طرفدار آزادی‌ است" منتشر کرد.

در بیانیه کمیته آموزش کنفدرالیسم جوامع کوردستان آمده است:

"اشغالگران صدها سال برای برچیدن موجودیت خلق کورد هجوم ددمنشانه علیه زبان، هویت، فرهنگ و آداب و ارزش‌های ما براه انداختند. اقدام به شکنجه، دستگیری، قتل و سوزاندن تا بستن افراد به خودروهای نظامی نشان می دهد هیچ مرزی در وحشیانه کشتن ما ندارند. در هر چهار بخش وطن نه تنها در نهادهای رسمی و مدارس، بلکه اجازه ندادند در خانه های خود نیز زبانمان را بخوانیم.

بهایی که برای زبان مادری پرداخته شد

هزاران دختر، پسر، زن، کودک و سالمند برای دفاع از موجودیت و هویت خود در عفرین، سریکانی، قامشلو و نصیبین، در مهاباد و سنه، در رانیه و سلیمانیه و در سور به طرز وحشیانه ای به قتل رسیدند. جوانان ما در کشورهای خارجی به جرم آنکه به کوردی حرف زده‌اند توسط نژادپرستان اشغالگر کشته شدند. بارها به دلیل خواندن آوازهای کوردی به قتل رسیدند و به موضوع مطبوعات و تلویزیون‌ها بدل شدند.

اکنون اما دوستان و دشمنان خوب می‌دانند با کوردهایی مواجهند که حقشان را طلب می‌کنند و آماده‌اند بهای رسیدن به آزادی را بپردازند. انقلاب روژاوا نمونه بارز دستیابی مردم ما به حقوق ملی و دمکراتیکی است که از آنها گرفته شده بود.

دشمنان موجودیت خود را در پاکسازی ما می‌بینند، برای همین روژاوا و دستاوردهای در نقاط دیگر را هدف قرار داده و مناطق شهری و روستایی که به بهای سنگین آزاد شده‌اند را مورد هجوم گسترده قرار داده‌اند.

همسویی ملی یک ضرورت برگشت ناپذیر است

در چنین شرایطی انتظار می‌رود تمامی طرف‌های میهندوست کورد و دمکرات‌ها فارغ از تمایل سیاسی‌شان در مورد حقوق بنیادین ملی و دمکراتیک دارای موضع ملی باشند. همسویی ملی در حال حاضر بیش از یک تصمیم، یک ضرورت برگشت ناپذیر است.

در روزهای اخیر اما بیانات انجمن میهنی کوردهای سوریه "ا.ن.ک.س" که خواستار برچیدن مدل ریاست مشترک و بازگشت مدرسه‌های مناطق خودمدیریتی به نظام آموزشی دولت دمشق به روشنی ثابت می‌کند که دشمنی عمده دشمنان معطوف به دستاوردهای ارزشمند خلق کورد و خلق‌های دیگر منطقه است.

انجمن میهنی کورد سوریه که خود را نگران آینده کوردها نشان می‌دهد، موقع دیدار با مقامات رژیم فاشیست ترکیه گفته بود 'دیپلم یا مدارک مناطق خودمدیریتی دمکراتیك از لحاظ بین‌الدولی معتبر به حساب نمی‌آیند'.

واقعیت اما این است که نه تنها کوردها بلکه هیچ ملتی بدون حفظ زبانش نمی‌تواند هویت و موجودیت و آینده‌ای آزاد داشته باشد.

دو حقیقت که با درخواست‌های ا.ن.ک.س معلوم شدند

"ا.ن.ک.س" که مدام انقلاب روژاوا را به همکاری با دولت دمشق متهم می‌کرد اکنون با موضعگیری برابر آموزش به زبان کوردی و طرفداری از بازگشت به نظام آموزشی رژیم سوریه، بیانگر دو حقیقت است.

یکم: "ا.ن.ک.س" به هیچ وجه در فرایند مبارزات انقلاب روژاوا حاضر نبود و هیچ هزینه‌ای نپرداخت بنابراین دفاع از دستاوردهای انقلاب را وظیفه خود نمی‌داند و آمادگی معامله بر سر دستاوردهای کنونی را دارد.

دوم: آنها نیز به خوبی می‌دانند که خلق کورد و دیگر اجتماعات شمال و شرق سوریه درخواست بازگشت به نظام آموزشی رژیم و لغو سیستم ریاست مشترک را تحت هیچ شرایطی نخواهند پذیرفت. تصور می‌کنند پس خواهند توانست از طریق طرح این موضوعات بیهوده بر زمان دیدارهای اتحاد ملی بیافزایند و آنرا به معضل بدل کنند، تا مدعی برهم زدن روند دیدارها توسط احزاب همبستگی میهنی کوردستان 'پ.ی.ن.ک' شوند.

در وضع فعلی مشخص است که "ا.ن.ک.س" با مواضش نه تنها علیه انقلاب روژاواست بلکه علیه زبان و فرهنگ کوردی بوده و با پیشنهادش به صراحت از ملی‌گرایی ترک، عرب و فارس می‌خواهد که سیاست نسل‌کشی و همگون سازی را دنبال کنند.

مخالفت با سیستم ریاست مشترک، سخنگویی برای دشمن است

"ا.ن.ک.س"در بیانیه خود گفته که وجود سیستم ریاست مشترک برخی طرفین را خشمگین می‌کند. این بیانیه مستقیما سخنگویی برای دشمنان و صحبت کردن با زبان دشمنان خلق کورد است. کوردها برای رضایت دشمن انقلاب نکردند. سیستم ریاست مشترک در تمامی زمینه‌های فعالیت خودمدیریتی روژاوا، معیار اصلی نمایندگی برابری جنسیتی بوده و از این طریق سعی شده امکان مشارکت در تمامی جوانب زندگی و مسئولیت اداره امور با زنان بطور برابر تقسیم شود. مخالفت "ا.ن.ک.س" با این اصل دمکراسی در بطن خود حامل مخالفت با برابری جنسیتی و آزادی زنان است.

انجمن میهنی کورد سوریه موضع همکاری با دشمنان را تغییر نداده است

تمامی طرفها آگاهند که به رغم دشمنی "ا.ن.ک.س" با انقلاب روژاوا و کردارهای فاقد آگاهی ملی و اخلاقی، مردم ما ملاقات‌ها میان "پ.ن.د.ک" و "ا.ن.ک.س" به امید احتمال دستیابی به اتحاد ملی و تقویت دستاوردهای روژاوا را تائید کردند. ولی آنطور که پیداست "ا.ن.ک.س" در موضع همکاری با دشمنان تغییری نداده است.

تحصیل به زبان کوردی در روژاوا تحقق آرزوی صدها ساله بود

در این رابطه ما به عنوان کمیته آموزش ک.ج.ک با تأکید خاطرنشان می‌سازیم که مدارس ابتدایی تا دانشگاه به زبان کوردی ارزشمندترین دستاورد انقلاب روژاوا و تحقق رویای صدها ساله بوده است.

اعتراض مردم از نواحی شمال و شرق سوریه تا حلب در برابر "ا.ن.ک.س" به این دلیل است. از تمامی طرف‌های آزادیخواه، افکار عمومی دمکراتیك و کوردهای میهندوست می‌خواهیم که مواضع محکمی در برابر این درخواست های دشمنانه داشته باشند.

در عین حال "ا.ن.ک.س" را به ترک لحن خصمانه علیه زبان کوردی فرامی‌خوانیم و از دهها هزار شهید که جانشان را برای زبان مادری فدا کردند و خانواده‌هایشان، زنان آزادیخواه مبارز و عموم خلق کورد می‌باید عذرخواهی کند.