یاد موسی آنتر ملقب بە آپە موسی بر مزارش گرامی داشته شد

یادبود موسی آنتر در ۳۲مین سالروز قتلش بر روی مزارش در روستای ستیلیل در نسبین مردین، گرامی داشته شد. سردار آلتان ریاست مشترک انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات (د‌ف‌گ) گفت: “با قتل موسی آنتر خواستند حقایق را به قتل برسانند، اما از قتل حقایق عاجز هستند”.

روزنامه‌نگار، نویسنده و عالم کورد، موسی آنتر، که در ۲۰ سپتامبر ۱۹۹۲ در آمد به قتل رسیده شد، بر روی مزارش در روستای ستیلیل در نسبین مردین، گرامی داشته شد. اعضای انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات (د‌ف‌گ)، پلتفرم روزنامه‌نگاران زن مزوپوتامیا (م‌ک‌گ‌پ)، رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌‌پ) صالحه آیدنیز، پارلمانتاران حزب چپ سبز، روزنا‌مه‌ی ینی‌یاشام، روزنامه‌نگار حسین اکیول، نمایندگان احزاب سیاسی و سازمان‌های مدنی در این مراسم بزرگ‌داشت شرکت داشتند.

این مراسم گرامی‌داشت با یک دقیقه سکوت به احترام تمامی جان‌باختگان راه آزادی و دمکراسی آغاز شد. ابتدا رئیس مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌‌پ) صالحه آیدنیز، سخنرانی کرد. وی گفت فکر می‌کردند با قتل آپه‌ موسی، قلم وی بر روی زمین خواهد افتاد، اما “ژنرال‌های کوچک’ آپه موسی اجازه ندادند قلم وی بر روی زمین باقی بماند و روزنامه‌نگاران زندانی دنباله‌روی قلم آپه موسی‌ها افتاده‌اند.

‘قادر به قتل حقایق نیستند’

سپس ریاست مشترک انجمن روزنامه‌نگاران دجله فرات (د‌ف‌گ)، سردار آلتان سخنرانی کرد. آلتان گفت که مدت ۳۲ سال است که شاگردان آپه موسی یاد وی را گرامی می‌دارند و گفت: “در واقع خواستند با قتل آپه موسی حقایق را به قتل برسانند. اما امروز گواهی دهنده‌ی این حقیقت است که قادر نیستند حقایق را در تاریکی نگهدارند. نمی‌توانند حقیقت را به قتل برسانند، جمع شدن ما در این‌جا گواهی دهنده‌ی این این حقیقت است”. آلتان اعلام کرد با به قتل رساندن آپه موسی، دوران تازه‌ای برای مطبوعات کوردی آغاز شد و اعلام کرد با مبارزه‌ی مطبوعات کوردی حقیقت کوردها در جهان منتشر شده است.

سپس آنتر آنتر سخنرانی کرد و گفت که آن‌ها همیشه راه آپه موسی را ادامه خواهند داد.