زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک: پ.ک.ک-پاژک راه آزادی هستند

زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک در بیانیه‌ای با تبریک ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک خاطرنشان کرده‌اند که سال ۴۴مین سال مبارزه را سال آزادی ملت کورد و رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌دانند و بر این مبنا عمل خواهند کرد.

دنیز کایا به نمایندگی از زندانیان پرونده پ.ک.ک  و پاژک در بیانیه‌ای ۴٣مین سالگرد تأسیس پ.ک.ک را به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، شهیدان آزادی کوردستان، ملت کورد و تمامی بشریت شادباش گفته و یادآور شده است که سال ۴۴ مبارزه را با عزم و اراده‌ی نستوه به سال آزادی مبدل می‌کنند.

بیانیه نماینده زندانیان پرونده پ.ک.ک و پاژک به شرح زیر است:

"از قیام شیخ عبیدالله نهری به بعد تا زمان ظهور پ.ک.ک، در تاریخ ٢٠٠ ساله اگر چه مقاومت‌هایی وجود داشته باشند اما به پیروزی دست نیافته‌اند. پ.ک.ک از این لحاظ تحولی تازه را در کوردستان و ملت کورد رقم زد و به پاسخی درخور برای سیاست‌ انکار کورد توسط فاشیسم رژیم ترک مبدل شده است. رهبر آپو در این مورد می‌گوید، می‌گفتند،'کوردستان اینجا مدفون شده است'، 'ما مسئله را حل کردیم، آنرا مدفون کردیم'، من گفتم 'نه. شما نمی‌توانید کوردها را مدفون کنید. جنگی که ما در پیش گرفته‌ایم اثباتگر این واقعیت است. ما این گور را در هم شکستیم.' این بیانگر واقعیت پ.ک.ک است.

پ.ک.ک -پاژک برای کوردستانیان و تمامی زنان راه دستیابی به آزادیست. رهبر آپو با گفتن، 'مسئله زن بر مسئله ملی اولویت دارد. پ.ک.ک حزب زنان است' به اهمیت آزادی زنان و حزب آن پ.ک.ک-پاژک اشاره کرده است. انقلاب زنان روژاوا یکی از نتایج قابل مشاهده آن است.

ما همچو زندانیان پ.ک.ک و پاژک که موظف به اهتزاز درآوردن بیرق مقاومت زندان آمَد هستیم، علیه هرگونه جنگ-حصر رژیم ترک بر خلقمان، بر زنان، رهبریمان، علیه هرگونه هجمه ضداخلاقی و بی‌وجدانی رژیم ترک تا آخرین نفس مقاومت خواهیم کرد. ما ۴۴مین سال مبارزه را به سال آزادی زنان، خلق‌ها و رهبریمان مبدل کرده و بر این مبنا مقاومت نموده و تلاش می‌کنیم."