آغاز کنگره دیالوگ کوردی-عربی با شرکت ١٠٠ شخصیت در بغداد

با شرکت ١٠٠ شخصیت از سراسر عراق کنگره «بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه» در شهر بغداد پایتخت عراق از امروز آغاز شد. این کنگره در راستای زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها و جامعه دمکراتیک برگزار می‌شود.

کنگره «بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه» از صبح امروز با ابتکار عمل آکادمی سیاست و اندیشه دمکراتیک و همکاری هر کدام از جمعیت آزادی برای کوردهای فیلی عراق، موسسه استاندار، سازمان حقوق بشر فرزندان شنگال و جمعیت دوستی کورد در پارلمان اروپا از صبح امروز در بغداد آغاز شد.

در این کنگره بیش از ١٠٠ آکادمیسین، روشنفکر، نویسنده، شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی از استان‌های عراق و اقلیم کوردستان و از هر دو خلق کورد و عرب با باورمندی‌های جداگانه حضور دارند.

کنگره یک روز ادامه دارد. در برنامه کنگره آمده است که پس از پیام افتتاحیه پیام سازمان‌ها و نهادهای برگزارکننده کنگره قرائت می‌شود.

فعالیت‌های کنگره «بسوی دیالوگ عربی-کوردی پیروزمندانه»؛

کنگره در دو پانل برگزار می‌شود که هر پانل چهار محور را در بر می‌گیرد

نشست اول پانل اول «مبارزات مشترک عرب و کورد به درازای تاریخ» از سوی دکتر سیف عدنان کاظم، در نشست دوم «تأثیرات دولت-ملت بر روابط عرب-کورد» از سوی دکتر علی مهدی، نشست سوم «تأثیرات سیاسی اشغالگری بین‌المللی و مخاطرات پروژه نئوعثمانیگری بر عراق» از سوی حسن جودی و نشست چهارم نیز «نقش زنان عرب و کورد در تحول فکری جامعه عراق» که از سوی نجیبه قرداغی تقدیم می‌شود.

در پانل دوم نیز نشست اول با عنوان «گفتمان جنگ و صلح» از سوی شورش عباچی، نشست دوم با عنوان «مناقشات مشترک جاری میان کورد و عرب» از سوی پروفسور حکمت حبیب، نشست سوم با عنوان «اهمیت انقلاب فکری دمکراتیک در عراق، ناسیونالیسم، دین، ملت» از سوی شیخ آزاد عبدالله و نشست چهارم هم با عنوان «دولت شهروندی و ملت دمکراتیک، پروژه‌های چاره‌یابی پیشهادی برای استراتژی منطقه» از سوی دکتر کامران برواری تقدیم می‌شود.

سپس قطعنامه پایانی کنگره در نشستی مطبوعاتی با افکار عمومی در میان گذاشته می‌شود.

شایان ذکر است که برگزاری کنگره مشترک میان کورد و عرب در زمینه دیالوگ دمکراتیک و زندگی صلح‌آمیز در این سطح برای اولین بار است که برگزار می‌شود.