العبید: هدف ترکیه نه حفاظت از فرودگاه کابل، بلکه از بین بردن مزدوران سوری‌ست

حمدان العبید، معاون ریاست مشترک شورای اجرایی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه گفت که هدف دولت ترکیه از اعزام مزدورهای سوری به افغانستان نه تنها محافظت از فرودگاه کابل نیست، بلکه هدف متقاعد کردن ایالات متحده و از بین بردن این مزدوران است.

دولت ترکیه به اعزام مزدورها به خارج از سوریه ادامه می دهد. پس از اعزام به لیبی، آذربایجان و سومالی، در حال آماده سازی برای ارسال ٢۶٠٠ مزدور سوری به افغانستان است.

در همین رابطه، معاون ریاست مشترک شورای اجرایی اداره خودمدیریتی شمال و شرق سوریه حمدان العبید گفت که دولت ترکیه از مزدورهای سوریه در جنگ‌های خود برای تحقق منافع خود استفاده می‌کند.

العبید ادامه داد: دولت ترکیه از مزدورهای سوری در جنگ‌های شکست خورده، استفاده کرده است. ترکیه قبلاً آنها را به لیبی، سومالی و قره باغ اعزام کرده است و اکنون در حال آماده‌سازی برای اعزام آنها به افغانستان است.

العبید با بیان اینکه دولت ترکیه از آغاز درگیری‌های سوریه با هدف غارت محصولات سوریه از مزدورهای داعش حمایت کرده است، اظهار داشت: پس از پایان داعش، این کشور دیگر قادر به مداخله در سوریه نبود، این بار شهروندان سوری را به مزدور تبدیل و از آنها در جبهه‌های مختلف جنگ برای دستیابی به منافع خود استفاده کرد.

العبید ادامه داد: پس از شکست برنامه‌های ترکیه، دولت ترکیه سعی کرد از مزدوهای سوریه استفاده کند و از آنها به عنوان سندی برای فشار بر جامعه اروپا استفاده کند. بنابراین مزدورهای سوریه به لیبی، آذربایجان ، سومالی و قطر اعزام شدند. پس از آنکه ایالات متحده تصمیم به خروج از افغانستان گرفت و فعالیت طالبان شروع شد، دولت ترکیه از خلا امنیتی استفاده کرده و اکنون در تلاش است تا برای محافظت از فرودگاه کابل جنگ نافرجامی را آغاز کند.

یک جنگ سیاسی برای رضایت آمریکا

العبید خاطرنشان کرد که دولت ترکیه نه تنها با اعزام مزدورهای سوری قصد نمی‌خواهد از فرودگاه کابل محافظت کند، بلکه می‌خواهد در این منطقه به منافع سیاسی دست یابد تا بتواند ایالات متحده را متقاعد کند و مزدورهای سوریه را از بین ببرد.

العبید یادآوری کرد که دولت ترکیه به هر وسیله در تلاش است ایدئولوژی (اخوانی) خود را در بسیاری از مناطق گسترش دهد، اکنون پس از شکست در لیبی به افغانستان بازگشته است.

العبید در پایان اظهار داشت: "دولت ترکیه قصد دارد با مداخله در بسیاری از مناطق، هژمونی خود را گسترش دهد و ابزار این هژمونی مزدورهای سوری هستند. از سوریه تا لیبی و از قره باغ تا افغانستان، مزدورهای سوریه در دست دولت ترکیه تبدیل به یک ابزار شده‌اند."