اتمام کنفرانس حزب چپ سبز

کنفرانس حزب چپ سبز پس از دو روز با تعدادی تصمیم به‌پایان رسید. مبارزه بی‌وقفه علیه انزوای امرالی و تعیین کاندیداها توسط خلق برای انتخابات؛ از اهم تصمیمات این کنفرانس بود.

کنفرانس حزب چپ سبز در کانون کنگره ناظم حکمت پس از دو روز به‌پایان رسید. حزب مرحله بازسازی و تجدید سازمان را آغاز کرد، با مردم هم‌اندیشی کرد، نشست عمومی و ورک شوپ برگزار نمود و انتقادات و پیشنهادات جامعه را شنید. تمام انتقادات و پیشنهادات در این کنفرانس اعلام شدند.

در پایان کنفرانس ۲۴ تصمیم اتخاذ شد. . مبارزه بی‌وقفه علیه انزوای امرالی و تعیین کاندیداها توسط خلق برای انتخابات؛ از اهم تصمیمات این کنفرانس بود.

این تصمیمات در اکتبر امسال در کنگره به‌بحث گذاشته می‌شوند. سرتیطر آنها به‌این شرح است:

 • حل دوکراتیک و صلح‌آمیز مسئله کورد
 • سیاست دموکراتیک، راه سوم و ائتلاف
 • تاکید بر اداره منطقه‌ای دموکراتیک در برابر سیستم قیم و سرپرست موقت
 • آزادی و برابری برای پیروان همه ادیان و مذاهب
 • وظیفه‌ای اساسی: سازمان‌دهی کارگران
 • اقتصاد دموکراتیک و جامعه‌محور
 • حمایت همه‌جانبه برای زلزله و حوادث طبیعی
 • مبارزه جدی با مواد مخدر
 • مطبوعات آزاد سرکوب نمی‌شود
 • لیست شورای حزب، رؤسای مشترک و سایر کارگروهها
 • در انتخابات سراسری و منطقه‌ای، جامعه کاندیداها را تعیین می‌کند
 • اقدامات لازم برای تجدید سازمان
 • جمهوری دموکراتیک تاسیس می‌کنیم
 • علیه سیاست جنگ و انزوا؛ تلاش برای صلح و آزادی
 • زندان‌ها، نقض حقوق بشر، زندانیان بیمار
 • مبارزه علیه تخریب محیط زیست
 • بذرها را می‌کاریم
 • سیاست عادلانه و مستقل
 • برادری خلق‌ها در جهانی بدون مرز
 • آینده‌ای آزاد برای کودکان
 • افزایش تلاشها برای زبان مادری، حمایت از جامعه چند زبانی
 • فرهنگ و هنر
 • اجرای برنامه مدرسه حزب
 • شورای جوانان