اوجالان: برای پایان دادن به خشونت ٤٠ ساله علیه خلق کورد و ترکیه باید قانون اساسی وجود داشته باشد

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان با بیان اینکه باید قانون اساسی برای پایان دادن به خشونت ٤٠ ساله علیه خلق کورد و ترکیه وجود داشته باشد، اشارە کردە بود کە: از آغاز جمهوری تاکنون، هدف کمالیست های سکولار در قانون اساسی حذف کورد و جامعه اسلامی بودە

عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کوردستان با بیان اینکه باید قانون اساسی برای پایان دادن به خشونت ٤٠ ساله علیه خلق کورد و ترکیه وجود داشته باشد، اشارە کردە بود کە: از آغاز جمهوری تاکنون، هدف کمالیست های سکولار در قانون اساسی حذف کورد و جامعه اسلامی بودە است.

عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد که در زندان  فوق امنیتی گروە F امرالی به سر می برد، بیش از 21 ماه است که هیچ اطلاعاتی از او دریافت نشده است. اگرچه وکلا در سال ٢٠١٩، ٥ جلسە با وی برگزار کردەاند،  اما ممنوعیت ملاقات وکلا که از ٢٧ ژوئیه ٢٠١١ در جزیره امرالی وضع شده بود، همچنان ادامه دارد.

در ٢٥ مارس ٢٠٢١ بعد مدتی طولانی، رهبر خلق کورد توانست با برادرش محمد اوجالان از طریق تلفن گفتگو کند،  اما این مکالمە نیمە تمام باقی ماند. عبدالله اوجالان در این گفتوگوی تلفنی به بیعدالتی موجود در امرالی توجه کرد و گفت: کاری که شما انجام میدهید بسیار اشتباه است. شما ودولت اشتباه می کنید. این نه قانونی است و نه درست.  اصلا قابل قبول نیست.  بسیار خطرناک است. شما هیچ ایده ای ندارید که چه کرده اید. من می خواهم وکلای من به اینجا بیایند و با من ملاقات کنند این مشکل از این طریق قابل حل است. چرا اینجا نمی آیند؟ اگر جلسه ای هست باید با وکلا برگزار شود. چون این وضعیت هم سیاسی است و هم حقوقی.

 عبدالله اوجالان گفت که سیستم انزوای امرالی هم حقوقی و هم سیاسی است. در روندی تحت عنوان راه حل که در ٣ ژانویه ٢٠١٣ آغاز شد، هیئتی سیاسی شامل احمد ترک، رئیس مشترک کنگره دمکراتیک و آیلا آکات آتا، نماینده پارلمان حزب صلح و دموکراسی با اوجالان دیدار کردند. هم اکنون ١٠ سال از آن دیدار می گذرد. عبدالله اوجالان در این دیدار اظهار داشت که از سال ١٩٩٣ برای صلح می جنگد و تمام این تلاش ها ٣٠ سال است که ادامه دارد.

رهبر خلق کورد در این دیدار گفت: باید قانون اساسی برای بررسی خشونتهای ٤٠ ساله وجود داشته باشد و گفت: آنها ١٤ سال است تلاش کرده اند مرا منحرف کنند و بر اهمیت پارلمان و تشکیل کمیسیون حقیقت در زیر چتر آن تاکید کرد. عبدالله اوجالان با بیان اینکه در موضوع قانون اساسی باید مجلس موسسان نیز اشارە شود، گفت: باید قانون اساسی وجود داشته باشد که به خشونت ٤٠ سال گذشته علیه مردم کورد و ترکیه پایان دهد. هدف کمالیستهای سکولار از آغاز جمهوری، هدفشان حذف کوردها و جامعه اسلامی در قانون اساسی بوده است. به این ترتیب مردم ترکیه نیز از حقوق و آزادی های خود محروم شدند. وجود کوردها را باید پذیرفت.

 عبدالله اوجالان با بیان اینکه قانون اساسی باید حقوق و آزادی مردم ترکیه و بخش اسلامی و موجودیت خلق کورد را بپذیرد، ادامه داد: نه تنها زبان مردم کورد را نیز باید پذیرفت بلکە باید حقیقت وجودی آنها را نیز پذیرفت. تا زمانی که حقیقت مردم کورد در مجلس پذیرفته نشود، چگونه قانون اساسی را می سازید؟ در این مورد می توانید به قانون اساسی ١٩٢١ و لایحه اصلاحات کورد مشتمل بر ٢٠ نکته مراجعه کنید. حضور کوردها در آنجا پذیرفته شده است. ما می خواهیم لایحه اصلاحات کوردستان را احیا کنیم. می دانید که در ٩ فوریه ١٩٢٢ لایحه اصلاحات کوردستان با ٣٧٣ رای در مقابل ٦٤ رای تصویب شد. پنهان کردن این اسناد با هدف از بین بردن کوردها است. اما پس از پذیرش این سند، پیروزی ۲۹ ژانویه رقم خورد. سال ١٩٢٢ سال آزادی ترکیه است. چرا این اسناد را پنهان میکنید؟

دستگيري ١٠ نفر توطئه است

رهبر آپو ديدار رجب طیب اردوغان نخست وزير وقت با ياشار بويوک انيت، فرمانده کل ارتش در آن زمان در ٤ مي ٢٠٠٧ را يادآور شد و ادامه داد: در دیدار اردوغان و بویوک انیت با کودتاچیان بر سر طرد کوردها توافق  صورت گرفته است.

تصویب این توافق شرط صلح است. اگر نتوانیم به صلح و راه حل دست پیدا کنتم، اگر نتوانیم بر تحریک علیە  KCK غلبه کنیم، صلح افسانەای بیش نخواهد بود. دستگیری 10 نفر توطئه، خنثی سازی، نوعی قتل است. شما دو ماه برای صلح فرصت دارید. پس از آن، بقیه را می توان با مصونیت از بین برد. ممکن است ضربات شدیدتری وارد شود. عملیات ضد  KCK باید به پایان برسد.

 آزادی اسلام و نابودی کوردها

اوجالان همچنین اشارە کرد کە آ.ک.پ تصور می کند کە  میتواند کوردها را با اسلام مشغول کند، این تفکر از سوی  حزب عدالت و توسعه ایجاد شده است. باید به بهرەبرداری از اسلام برای نابودی کوردها اعتراض شود.

 عبدالله اوجالان با بیان اینکه با صلح کوردها و ترک ها می توان به صلح واقعی دست یابند، گفت: روابط این دو جامعە مسموم شده است. ما بر این تمرکز خواهیم کرد که چگونه می توانیم بر این موضوع غلبه کنیم. آنها با افتخار ملی بازی خواهند کرد و مردم در برابر اینها واکنشی نشان نخواهند داد! من عصبانی هستم. من ملی گرا نیستم. دولت ملت آزادی نیست، برده داری است. ما می خواهیم کوردها را به یک ملت دموکراتیک تبدیل کنیم. تا قانون اساسی ترکیه و قوانین آن تغییر پیدا نکند چنین اتفاقی نمی افتد. حزب عدالت و توسعه  به این نیاز ندارد. اما چگونه زندگی خواهیم کرد؟ بدون بیان قانونی و حقوق اولیه ٢٠ میلیون نفر چگونه زندگی خواهیم کرد؟  پیشنهاد اصلاحات کوردی باید تجدید شود.

 رهبر آپو توصیه های زیر را برای تحقق این امر حول سە  موضوع ارائه می دهد:

ساخت محیطی بدون جنگ و درگیری

 قانون اساسی و روند قانونی ؛ لایحه اصلاحات کوردستان باید به روز شود. من این را برای تعریف شهروندی پیشنهاد می کنم. قانون اساسی ما همه فرهنگ های تاریخی را به عنوان ثروت ترکیه به رسمیت می شناسد و حق خودتوسعه، بیان آزاد و خود سازمان دهی را به رسمیت بشناسد. در قانون اساسی اسپانیا هم همینطور است. این تعریف هم مشکل شهروندان و هم برخی مشکلات دیگر را حل خواهد کرد. ممکن است یک پیشنهاد بی طرف مانند پیشنهاد حزب عدالت و توسعه وجود داشته باشد. اما راه حلی مانند راه حلی که من ارائه می دهم بسیاری از مشکلات را حل می کند. من حتی در مورد آموزش زبان صحبت نمی کنم. حق مشروعیت دارای استقلال اقتصادی خواهد بود.

مفاد موافقتنامه مربوط به خودمختاری دولت های محلی حذف خواهد شد.

انکار کورد انکار ترکیه است

 پروسه عادی سازی:انکار وجود کورد انکار وجود ترک است. اگر کورد و اسلامی وجود نداشتە باشد،  ترکها نمی توانند در آناتولی بمانند. اگر به این بخش ها توجه نشود، این لابی ها و نیروهای مسلط مورد توجه قرار نمی گیرند. احترام به همه فرهنگ های تاریخی و به رسمیت شناختن حق ابراز وجود و سازماندهی مهم است. چنین اصلاحی می تواند نجات  دهندە باشد.. همه چیز در این متن گنجانده شده است. مهم این است که قانون اساسی محدود به این بسته نباشد. ٣ کلمه کافی است؛ تابعیت یک پیوند دولتی است. بیان شده است که حق زبان مادری و هویت فرهنگی که حزب عدالت و توسعه در کمیسیون قانون اساسی مطرح کردە است، به صورت فردی مورد توجه قرار گرفته و به عنوان یک حق جمعی پذیرفته نمی شود. در این مورد چنین می گویم: در داخل دولت نباید حقوق فردی تضییع شود و همچنین نباید فرهنگ های مختلف علیه دولت وجود داشته باشد. وقتی سیاست بر اساس معنای واقعی آن انجام نشود باعث ضرر مردم کشور می شود. در این شرایط، این سیاستمدار است که بلاتکلیفی را عمیقتر میکند.