'با گسترش و توسعه حزب دمکراتیک خلق‌ها، انزوا هم می‌تواند از میان برداشته شود'

گارو پایلان نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها در پارلمان، در دیدار خود با خلق کورد در دیلوک در شمال کوردستان، اظهار داشت: در صورتیکه بتوانیم حزب دمکراتیک خلق‌ها را گسترش داده و توسعه بدهیم، در آنصورت می‌توانیم انزوای امرالی را هم در هم بشکنیم.

حزب دمکراتیک خلق‌ها در چارچوب کارزار «ما ه.د.پ‌ای هستیم، در همه جا هستیم»، بعد از دیدار با نمایندگان سازمان‌های اجتماعی-مدنی در دفتر حزبی خود با اقشار مختلف خلق دیدار کرد. تورگوت اوکر عضو هیات کمیته مرکزی این حزب، علیجان اونلو نماینده این حزب در پارلمان و گارو پایلان و تولای حاتم اوغوللاری و رهبران دیگر این حزب هم در دیدار با خلق مشارکت داشتند.

گارو پایلان در این دیدار با اشاره به انزوای تحمیل و تشدید شده بر  رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و زندانیان سیاسی دیگر اظهار داشت: هیچیک از رفقای ما در زنان در مقابل فاشیسم سر تسلیم فرود نیاوردند. به همین دلیل برای آزادی انها باید مبارزه گسترده شود. آنها در زندانهای در بسته و ما هم در زندان‌هایی با در باز هستیم. انزوا باید در هم شکسته شود، اما این موضوعی است که ما در آن به موفقیت دست نیافته‌ایم. راه درهم شکستن انزوا از گسترش حزب دمکراتیک خلق‌ها می‌گذرد. در صورتیکه ما بتوانیم حزب دمکراتیک خلق‌ها را گسترش بدهیم، می‌توانیم انزوا را در هم بکشنیم.

راه سوم

پایلان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که هیچ یک از دو بلوک سیاسی ترکیه نمی‌توانند مسئله خلق‌ها را حل کنند و در این رابطه اظهار داشت: حاکمیت در مسیر فاشیسم قرار گرفته است، اپوزیسیون هم در مقابله با ذهنیت فاشیستی مسئولیت خود را به انجام نمی‌رساند. به همین دلیل دست‌یابی به راه حل در راه سوم قرار دارد. هم اتلاف جمهور و هم ائتلاف ملت، از راه سوم بسیار دور هستند. این ائتلاف‌ها نمی‌توانند مسائل و مشکلات را حل کنند. ما به عنوان راه سوم در خاتمه سپتامبر این مسیر را برای خلق‌های ترکیه به درستی مشخص می‌کنیم.

نیروی حزب دمکراتیک خلق‌ها

علیجان اونلو معاون ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در امور تشکیلاتی این حزب هم اظهار داشت که دیلوک شهری استراتژیک است به همین دلیل شاهد فشارهای فراوانی هم بر آن هستیم. اما بدون حزب دمکراتیک خلق‌ها هیچ کس نمی‌تواند در این شهر به پیروزی برسد. اما از طرف دیگر ما به لحاظ سازماندهی دچار ضعف هستیم و در مقابل پارادایم حزبی قدرتمندی داریم. به همین دلیل حزب دمکراتیک خلق‌ها امید خلق‌ها به شمار می‌رود.