درگذشت پدر فیگن یوکسک‌داغ، رئیس مشترک زندانی حزب دمکراتیک خلق‌ها

مولود یوکسک‌داغ پدر فیگن یوکسکداغ رئیس مشترک سابق حزب دمکراتیک خلق‌ها در پی عارضه قلبی درگذشت.

مولود یوکسک‌داغ پدر رئیس مشترک سابق ه.د.پ به دلیل سکته قلبی درگذشت. فیگن یوکسک‌داغ، رئیس مشترک سابق ه.د.پ از ١۴ آبان ١٣٩۵/ ۴ نوامبر ٢٠١۶ در بخش F زندان کاندیرا در حبس بسر می‌برد.

مولود یوکسک‌داغ در بخش جیهان آدانا زندگی می‌کرد. وی به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان دولتی جیهان بستری شده بود. مولود یوکسک‌داغ شب گذشته در بیمارستان درگذشت.