درخواست مجدد ملاقات با رهبر خلق کورد

وکلای دفتر حقوقی سده با هدف درخواست ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به هر یک از دادستانی بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

هر یک از راضیه اوزترک، ابراهیم بیلمز، عمران امکچی و چنگیز یورکلی از وکلای دفتر حقوقی سده برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان به دادستانی کل بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

وکلاء همچنین جهت دیدار با عمر خیری کونار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش نیز درخواست دادند.

از ۲۵ مارس ۲۰۲۱ تاکنون هیچ خبری از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دریافت نشده است.

وکلایش جهت ملاقات با رهبر خلق کورد هفته‌ای دو بار درخواست تقدیم می‌کنند اما تاکنون جوابی به آنان دادن نشده است.