درخواست وکلا برای ملاقات با عبدالله اوجالان

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

رِزان ساریجا، فایق اوزگور أرول، راضیه اوزترک و عمران أمکچی وکلای رهبر خلق کورد عبدالله برای ملاقات با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در زندان فوق‌امنیتی نوع F امرالی در حصر و ایزولاسیون شدید نگهداری می‌شود.

وکلا هر هفته ٢ بار برای ملاقات با اوجالان به دادستانی جمهوری بورسا مراجعه می‌کنند، اما درخواست‌های مکرر آنها به شیوه‌ای سیستماتیک بدون پاسخ می‌ماند. دادستانی در مواردی پس از ماه‌ها دلیل عدم پاسخگویی به درخواست وکلا را بهانه واهی مجازات تخلف انضباطی عنوان کرده است.

عبدالله اوجالان آخرین بار در ٢۵ مارس ٢٠٢١ در مکالمه تلفنی با محمد اوجالان برادر خود صحبت کرده بود. این مکالمه کمتر از ۵ دقیقه ادامه یافته و از سوی زندانبان قطع شده بود.

رِزان ساریجا و نوروز أویسال وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پس از ٨ سال روزهای ٢ و ٢٢ می، ١٢ و ١٨ ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ موفق شده بودند برای آخرین بار با موکل خود دیدار کنند. دادگستری ترک در ٣ سال گذشته با بهانه‌های واهی هرگونه ملاقات وکلا با اوجالان را ممنوع اعلام کرده است.