درخواست وکلا برای ملاقات با رهبر خلق کورد

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار با موکلشان درخواست تازه‌ای را به دادگستری جمهوریت بورسا تحویل دادند.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان جهت انجام ملاقات با موکلشان به دادگستری جمهوریت بورسا و اداره زندان امرالی درخواست ملاقات دادند.

وکلای عبدالله اوجالان فایق اوزگور ارول، راضیه اوزتورک، ریزان ساریجا و چنگیز یورکلی به منظور انجام دادن دیدار با موکلشان رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان درخواست ملاقات کردند.

درخواستی مشابه از سوی وکلای زندانیان دیگر امرالی عمر خیری کونار، حامیلی یلدرم و ویسی آكتاش به دادگستری جمهوری بورسا تحویل داده شد.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال ١٩٩٩ در زندان جزیره امرالی تحت انزوا و حصر شدید قرار دارد.

اوجالان آخرین بار در ٢۵ مارس با برادرش محمد اوجالان صحبت کرده بود. مکالمه تلفنی مذکور نیمه‌تمام مانده بود.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پس از ۸ سال منع ملاقات در ۲ تا ۲۲ مه، ۱۲ تا ۱۸ ژوئن و ۷ اوت ۲۰۱۹ توانستند با موکل‌‌ خود ملاقات کنند. از ۷ آگوست ۲۰۱۹ تا کنون تمام درخواست‌های وکلا بی‌پاسخ مانده‌اند.