درخواست وکلا برای ملاقات با رهبر خلق کورد

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از امرالی به دادستانی جمهوری ترک در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

عبدالله اوجالان رهبر خلق کورد در زندان فوق‌امنیتی نوع F امرالی در حصر و ایزولاسیون شدید نگهداری می‌شود. رِزان ساریجا، فایق اوزگور أرول، راضیه اوزترک و عمران أمکچی وکلای رهبر خلق کورد عبدالله برای ملاقات با موکل خود به دادستانی جمهوری در شهر بورسا و مدیریت زندان امرالی مراجعه کردند.

رِزان ساریجا و نوروز أویسال وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان پس از ٨ سال روزهای ٢ و ٢٢ می، ١٢ و ١٨ ژوئن و ٧ آگوست ٢٠١٩ موفق شده بودند برای آخرین بار با موکل خود دیدار کنند. دادگستری ترک در ٣ سال گذشته با بهانه‌های واهی هرگونه ملاقات وکلا با اوجالان را ممنوع اعلام کرده است.