درخواست وکلای رهبر خلق کورد برای انجام ملاقات

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان برای دیدار از زندان امرالی و ملاقات با موکلشان به دادسرای جمهوری و مدیریت زندان امرالی در شهر ساحلی بورسا مراجعه کردند.

وکلای رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان، عمر خیری کُنار، حامیلی یلدرم و ویسی آکتاش امروز یکبار دیگر خواستار انجام ملاقات با موکلشان شدند و درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

نوروز أویسال، ابراهیم بیلمز، مظلوم دینچ و سربای کوکلو وکلای رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان امروز یکبار دیگر خواستار انجام ملاقات با موکلشان شدند و درخواستی را به دادستانی جمهوری ترک در بورسا و مدیریت زندان امرالی تحویل دادند.

دادگستری ترک از ٧ آگوست ٢٠١٩ (١۶ مرداد ١٣٩٨) تاکنون به درخواست‌های مکرر وکلا پاسخ نداده است.