دستگیری پنج تبهکار داعش در عراق

سازمان اطلاعات عراق اعلام کرد، که نیروهای امنیتی در دوعملیات مختلف، پنج تبهکار را در بغداد و صلاح الدین دستگیر کردند که این تبهکاران در صلاح الدین پشتیبانی لژستیکه به داعش می‌دادند.

سازمان اطلاعات عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: پس از اخذ تاییدیه قضایی و تشکیل تیم ویژه اطلاعاتی درهر دو استان بغداد و صلاح‌الدین، نیروهایشان در دو عملیات مختلف توانستند پنج تروریست تحت تعقیب بنا بر بند ماده‌ی ۴/تروریسم را دستگیر کنند، همچنین تحقیقات ابتدایی انجام شدە و آنها را روانەی دادگاە کردند.

بە این نیز اشارە شدە است، این پنج تبهکار از گروه تروریستی داعش در استان صلاح‌الدین حمایت لژستیکه می‌کردند و همچنین اطلاعات دربارەی تحرکات نیروهای امنیتی را در اختیار تبهکاران داعش قرار می‌دادند.

این در حالیست که نیروهای امنیتی عراق در استان‌هایی که تحرکات تبهکاران داعش در آنها مشاهده میشود، در حال انجام عملیات نظامی علیه تبهکاران هستند تا داعش و باقیماندههای آن را ریشه‌کن و نابود کنند. ولی با این حال هنوز هم در این کاملا موفق نشده‌اند و بطور مستمر شاهد انتشار گزارش‌هایی در مورد کشته‌شدن افراد نظامی و بویژه غیرنظامی در اقصی نقاط عراق توسط تبهکاران داعش می‌شویم.