دوره ای بحرانی در امرالی: لزوم بازگشایی زندان امرالی بر روی کنترل و نظارتهای مجلس

آنکارا- دوغان ارباش، عضو شورای اجرایی حزب دمکراتیک خلقها با بیان اینکه یک دوره بحرانی اضطراری در امرالی در حال رخ دادن است و باید تحت کنترل مجلس قرار گیرد.

دوغان ارباش، عضو شورای اجرایی  حزب دمکراتیک خلقها با بیان اینکه یک دوره بحرانی اضطراری در امرالی در حال رخ دادن است و باید تحت کنترل مجلس قرار گیرد، گفت: دولت اقتدارگرا باید فورا دست از این تاکتیک فریبکارانه خود بردارد و اجازه دهد با آقای اوجالان دیدار شود."  

 عبدالله اوجالان رهبر حزب کارگران کردستان از 15 فوریه 1999 در زندان گروە F جزیره امرالی به سر می برد و همواره با انزوا و شرایط سخت زندان مواجه بوده است. از 25 مارس 2021 تاکنون هیچ خبری از اوجالان منتشر نشده است. دوغان ارباش، از اعضای اجرایی مرکز (MYK)ی حزب دمکراتیک خلقها که پیش از این به عنوان وکیل عبدالله اوجالان فعالیت می کرد، در مورد وضعیت در امرالی با خبرگزاری فرات نیوز گفتگو کرد.

ما در حال برداشتن گامهای جدید هستیم 

دوغان ارباش با بیان اینکه در حال برداشتن گامهای جدیدی علیه انزوا در امرالی هستند، گفت: ما به عنوان هیئت اجرایی مرکزی حزب دمکراتیک خلقها تشکیل جلسه داده و در مورد انزوا صحبت کردیم. ما در حال شروع روند جدیدی از فعالیت ها هستیم. این اقدام و فعالیت های خود را تا رفع انزوا و زمانی که با آقای اوجالان دیدار انجام شود، ادامه خواهیم داد. با وجود همه اقدامات و مخالفت های ما، همچنان از دیدار وکلای ما با ایشان ممانعت می شود. در امرالی وضعیتی فراتر از انزوا وجود دارد. باید گفت این وضعیت گروگانگیری هست. هیچ قاعده ای وجود ندارد. اجباری خودسرانه وجود دارد و در حال انجام است. قوانین داخلی، حقوق بین الملل و احکام دادگاه و معاهده های بین المللی رعایت نمی شوند.

قانون در امرالی

ارباش به قانونی که در امرالی اجرا می شود، اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: یک توافقنامه سازمان ملل وجود دارد که همه کشورها بدان متعهد هستند به نام قاوانین ماندلا. در مورد زندانیان در زندان، قوانینی وجود دارد که همه کشورهای عضو سازمان ملل باید از آنها پیروی کنند. این قوانین رعایت نمی شوند. قواعد کنوانسیون حقوق بشر اروپا (PMME) رعایت نمی شود. قواعد دادگاه حقوق بشر اروپا رعایت نمی شود.  در بازدیدهای سال های گذشته گزارش هایی توسط CPT تهیه شده است، تصمیم و احکام تصفیه موجود است، اما رعایت نمی شود. بنابراین شرایطی وجود دارد که نه قوانین داخلی و نه حقوق بینالمللی رعایت نمیشود. به همین دلیل، وضعیت برده داری بالفعلی وجود دارد که فراتر از انزوا است. سیستم انزوا که 21 سال است ادامه دارد، اکنون وارد وضعیت جدیدی شده است. وضعیتی جدید، وضعیتی بحرانی و اضطراری وجود دارد. برنامه ای وجود دارد که می توانیم آن را سیستم شکنجه بنامیم.  چنین چیزهایی در تاریخ دیده نشده است.»

نقش عبدالله اوجالان

ارباش به نقش و صدای عبدالله اوجالان در مسیر گذار از بحران سیاسی اشاره کرد و گفت: آنچه را که همیشه گفته ایم تکرار می کنیم. آقای اوجالان یک ماموریت است، بازیگر نماینده ماموریتی است که در تقاطع های حساس، ترکیه، کوردستان، خاورمیانه، همه تقاطع ها، ماموریت راه حل گذار، صلح و آزادی است. آقای اوجالان نه تنها ماموریت صلح و راه حل گذار است، بلکه همزمان یک ماموریت آزادی نیز هست. بنابراین باید به انزوا پایان داده شود. در صورت انجام دیدار وکلا، امکان پیشرفت راه حل گذار نیز فراهم می شود. راه حل همان رشد امید است. آقای اوجالان نقش مهمی در تضمین صلح اجتماعی و دموکراتیزاسیون دارد. نقش ایشان می تواند همه چیز را تعیین کند.  این اتفاق در گذشته نیز رخ داد و ما با هم دیدیم که در فاصله سال های 2013 تا 2015 امیدی برای راه حل گذار در این سرزمین به وجود آمد. بنابراین آقای اوجالان هم اراده ملت است و هم اراده بنیانگذار و هم بازیگر راه حل گذار و آزادی است.

در امرالی وضعیتی بحرانی در جریان است

ارباش به وضعیت جدید در امرالی اشاره کرد و اینگونه ادامه داد: وضعیت جدیدی در امرالی وجود دارد، یک دوره جدید، یک دوره بحرانی اضطراری وجود دارد.  ما این را بر اساس تحولات و اظهارات مربوط به آخرین بازدید CPT اینگونه؟می گوییم. سوالات جدی و بی پاسخی وجود دارد. عدم شفافیت وجود دارد، تردیدها و نگرانی های ما افزایش یافته است. این سؤالات نیاز به پاسخ روشن در اسرع وقت دارند. یکی از نهادهایی که باید پاسخ روشنی بدهد، وزارت دادگستری است. ما از وزارت دادگستری می خواهیم؛ وضعیت باید فوراً روشن شود. ما می گوییم دلیل عدم ملاقات آقای عبدالله اوجالان با CPT چه بوده است؟ وزارت دادگستری باید هر چه زودتر به این سوال پاسخ دهد. وزارت دادگستری نباید تردید کند. الان دیگر باید دست از پرده پوشی بردارد.

برای درخواست ملاقات با وکلا باید هر چه سریعتر پاسخ روشنی داده شود.  باید جواب مثبت داده شود. همچنین چندی پیش نمایندگان حزب ما به ویژه روسای مشترک ما برای ملاقات با عبدالله اوجالان درخواست دادند. تاکنون هیچ پاسخی به این درخواست ها داده نشده است. ما یک بار دیگر این خواستە را به گوش وزارت دادگستری می رسانیم، آنها باید فورا به خواستە ما پاسخ دهند. روسای مشترک و پارلمانتاران ما باید فوراً به جزیره امرالی بروند.»

امرالی باید به روی نظارت مجلس باز شود  

ارباش به سکوت پارلمان اشاره کرد و گفت: اکنون در ترکیه تنها زندان امرالی به روی نظارت پارلمان بسته است. همه زندان های دیگر به رووی نظارت و کنترل مجلس باز هستند. اعضای مجلس، اعضای کمیسیون تحقیق درباره حقوق بشر باید بتوانند بدون کسب مجوز از تمامی زندان ها بازدید کنند. اما تنها استثنا زندان امرالی است. زندان امرالی باید فوراً به روی کنترل و نظارت مجلس باز شود.