گرامیداشت مقاومت ۱۴ ژوئیه در استانبول

تشکیلات حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه باخچلی اولر و مالتپه استانبول مراسی را برای گرامیداشت مقاومت تاریخی ۱۴ ژوئیه برگزار کرد.

تشکیلات و سازمان‌های وابسته به حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه باخچلی اولر و مالتپه استانبول با برگزاری مراسمی، یاد و خاطره محمد خیری دورموش، کمال پیر، عاکف ییلماز و علی چیچک را که در ۱۴ ژوئیه سال ۱۹۸۲ دست به اعتصاب غذای بدون بازگشت زده و جان خود را از دست داده بودند، گرامی داشتند. اعضای حزب دمکراتیک خلق‌ها و نمایندگان سازمان‌های مدنی نیز در این مراسم شرکت نمودند. در این مراسم اسماعیل ایتیک از اعضای ANYAKAY-DER ، یوسف یالباچ از اعضای انجمن MATUAY-DER و نوروز گولر از اعضای شورای جوانان حزب دمکراتیک خلقه‌ا سخنرانی کرده و در خصوص خشونت و بربریت روی داده در زندان آمد سخنرانی کردند. این افراد با اشاره به وضعت کنونی خاطرنشان ساختند که تمام این موارد برخاسته از سنت وحشیگری این زندان بوده است.

تشیکلات حزب دمکرات خلق‌ها در منطقه مال‌تپه نیز ضمن تجلیل از از هر چهار مبارزه یاد شده یاد و خاطره مبارزاتی آنان را گرامی داشت. در سخنرانی افراد سخنران، خاطرنشان شد که باید از میراث مقاومت زندان آمد صیانت به عمل آورد.