گرامیداشت یاد و خاطرە لیلا شایلمز بر سر مزارش

مراسم بزرگداشت لیلا شایلمز که در ٩ ژانویه ٢٠١٣ توسط دولت ترکیه در پاریس به قتل رسید، بر سر مزارش در مرسین برگزار شد.

یاد لیلا شایلمز که در ترور پاریس در سال ٢٠١٣ بە شهادت رسید، بر سر مزارش گرامی داشتە شد. مراسم بزرگداشت بر سر مزار لیلا شایلمز در آرامستان گونایکنت برگزار شد. سخنگوی مجلس زنان حزب دموکراتیک خلق ها (HDP)، آیشه آجار باشاران، نمایندگان حزب دمکراتیک خلقها، و بسیاری از مردم به این مراسم پیوستند.

 این بزرگداشت با ادای احترام آغاز شد و شعارهای ژن ژیان ئازادی و شهیدان نمی میرند سر داده شد. زنان شرکت کننده در مراسم بزرگداشت بر سر مزار لیلا شایلمز گل گذاشتند. عایشه آجار باشاران سخنگوی مجلس زنان حزب دمکراتیک خلقها با بیان اینکه حتی پس از گذشت ١٠ سال از این ترور هنوز نیروهای پشت پرده این کشتار مشخص نشده اند، گفت: ما می دانیم که حکومت آ.ک.پ در پس پرده این کشتار قرار دارد. هیچ یک از این ترورها تصادفی نیستند.  برای استقرار رژیم خود، قدرت مردسالار فرادست ابتدا زنان را هدف قرار می دهد. آنها جنگ بر سر بدن زنان را تقویت می کنند و می خواهند خود را اینگونه سازماندهی کنند.  نیروهای پشت پرده اولین ترور پاریس و ترور سلوپی همان نیروها هستند.  همان نیروهایی که سه نفر از هوالان زن ما را بە شهادت رساندند. ناگهان آکارسل را در سلیمانیه، هورین خلف را در روژاوا و در آخرین مورد نیز سه تن از دوستان ما در مرکز فرهنگی کورد در پاریس را ترور کردەاند. کسانی که قاتلان کشتار ١٠ سال پیش را معرفی نکردند، همان کشتار را دوباره مرتکب شدند. اما باید همگان بدانند که کشتار و حمله نمی تواند جلوی مبارزه زنان را بگیرد.