حزب دمکراتیک خلق‌ها: حمله به شنگال تداوم تفکر داعش است

شورای رهبری مرکزی ه.د.پ حملات دولت ترکیه به شنگال را محکوم کرده و اعلام نمود؛"حکومت آ.ک.پ ارزش‌های انسانی و توافق‌های بین‌المللی را نقض می‌کند و باید از لحاظ سیاسی و قانونی باج این حملات را بدهد."

شورای رهبری مرکزی حزب دموکراتیک خلق‌ها (ه.د.پ) حمله به شنگال و حمله به بیمارستان روستای سکینه در نزدیکی شنگال را محکوم کرده و اعلام نمود؛"حکومت آ.ک.پ دشمنی با کوردها را برای خود به سیاستی اساسی تبدیل کرده و حملاتش علیه شنگال را افزایش داده است. روز دوشنبه ۱۶ آگوست و روز سه‌شنبه ۱۷ آگوست شنگال را بمباران نمود. در این حملات از تعداد زیادی از غیرنظامیان هدف قرار گرفتند. این در حالی است که حتی در زمان جنگ نیز بیمارستان‌ها و مراکز غیرنظامی هدف قرار داده نمی‌شوند.

ما حملات علیه شنگال را به شدت محکوم می‌کنیم. هر سیاستی که اراده شنگال را نپذیرد، ما نیز آنها را نخواهیم پذیرفت. حکومت آ.ک.پ ارزش‌های انسانی و توافق‌های بین‌المللی را پایمال می‌کند و باید از لحاظ سیاسی و قانونی باج این حملات را بدهد.

ما از همه‌ی افراد دارای وجدان درخواست می‌کنیم، تا در مقابل این حملات سکوت نکنند و مانند دیروز، امروز نیز از اراده‌ی خودمدیریتی شنگال پشتیبانی کنند."