جنبش انقلابی متحد خلق‌ها جشن نوروز را با فعالیت‌هایی جشن گرفت

مبارزان تیم مظلوم دوغان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها با انجام فعالیت کوکتل مولوتف در آدانا از نوروز استقبال کردند.

جنبش انقلابی متحد خلق‌ها در بیانیه‌ای که صادر کرد ضمن تاکید بر اینکه ظالمان تحمل برگزاری جشن نوروز را ندارند گفت: گذشته از مرهم بخشیدن به زخم‌های زلزله‌زدگان، دولت فاشیستی که با هر اقدامش زخم‌های ما را عمیق‌تر می‌کند و در برابر برگزاری جشن‌های نوروز نیز حملات وحشیانه‌ای صورت داد.

در ادامه بیانیه آمده: علیرغم همه این حملات، مبارزان ما به عنوان فدائیون تسلیم‌ناپذیر خلق‌هایمان هرگز در پیش‌روی تردید نکردند. در هر عرصه‌ای دشمن به چالش می‌کشند.

تیم ما که نامش را از مظلوم دوغان که بدن خود را به آتش مقاومت تبدیل کرد و راه ما را روشن ساخته گرفته، آتش نوروز را در آدانا روشن کرد. ما به عنوان تیم مظلوم دوغان جنبش انقلابی متحد خلق‌ها، عید نوروز را با کوکتل مولوتف در آدانا جشن گرفتیم.

در فعالیت ما که به رفقا زکیە، رهشان و بریوان تقدیم کرده‌ایم، شب ٢١ مارس خیابان جیهان در آدانا را با کوکتل مولوتف مسدود کردیم.