کانون وکلای سده با مراجعه به کمیته منع شکنجه اروپا خواستار دیدار فوری از امرالی شد

کانون وکلای سده به کمیته منع شکنجه اروپا مراجعه کرد

بیش از ٩ ماه معادل ٢٨۵ روز است که هیچ خبری از سرنوشت رهبر عبدالله اوجالان در زندان امرالی ترکیه به دست نیامده است. کانون وکلای سده در همین رابطه با مراجعه به کمیته منع شکنجه اروپا خواستار دیدار فوری از امرالی و لغو قوانین غیر انسانی در این زندان شده است.

از پنجم فرودین‌ماه ١۴٠٠ تاکنون دولت ترکیه هرگونه حق دیدار حضوری یا تماس تلفنی را از رهبر اوجالان و سه زندانی سیاسی دیگر محبوس در امرالی سلب کرده است. درخواست‌های مکرر خانواده اوجالان و سایر محبوسین برای دریافت مجوز دیدار همگی بی پاسخ مانده‌اند.

کانون وکلای سده سابقا درباره این قانون‌شکنی به دادگاه قانون اساسی ترکیه شکایت کرده بود اما دادگستری ترکیه مستقل نیست و فرامین اردوغان دیکتاتور ترکیه را اجرا می‌کند.

کانون وکلای سده در همین رابطه شکایت نامه‌ای را تنظیم و به کمیته منع شکنجه اروپا داده است. این کانون از سی‌پی‌تی خواسته است اقدامی فوری برای گشودن درهای امرالی انجام دهد و هیئت نمایندگان خود را برای نظارت بر آن چه در حال وقوع است به زندان امرالی اعزام کند.

این نهاد حقوقدانان از سی‌پی‌تی خواسته است ممنوعیت‌های اعمال شده در قبال حق محبوسین امرالی برای استفاده از تلفن، فاکس، نامه‌نگاری و مطالعه روزنامه‌ها و مجلات و کتب را لغو کند و به اقدامات غیر انسانی در امرالی پایان دهد.