خانواده‌ها برای رفتن به امرالی درخواست دادند

خانواده‌های رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سایر زندانیان در امرالی عمر حایری کانار، حامیلی یلدریم و ویسی آکتاش درخواست‌های جدیدی برای ملاقات ارائه کردند.

دو سال است که از رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان اطلاعی در دست نیست. خانواده‌های آنها درخواست‌های جدیدی برای ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و سایر زندانیان در امرالی که در انزوای مطلق به سر می‌برند، ارائه کردند.

برادر عبدالله اوجالان، مهمت اوجالان و وکلای وی مظلوم دینچ، برادر زندانی عمر حایری کانار، علی کانار، برادر حامیلی یلدریم، پولات یلدریم و برادر ویسی آکتاش ملیحه چتین، جهت دیدار با وکلایشان به دادستانی عمومی بورسا مراجعه کردند.

خانواده‌ها همچنین از طریق دفتر دادستان عمومی بورسا به ریاست زندان امرالی نوع اف با امنیت بالا مراجعه کردند.

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان از سال 1999 در امرالی در انزوا نگهداری می‌شود. در دو سال گذشته هیچ اطلاعی از عبدالله اوجالان در دست نیست.

وکلای دادگستری هر هفته جهت دیدار با رهبر خلق کورد مراجعه می‌کنند. با این حال، درخواست برای دیدار به طور سیستماتیک بدون پاسخ گذاشته می‌شود. در برخی موارد، ماه‌ها بعد، به عنوان بهانه به وکلا گزارش داده می‌شود که سزای انضباطی به رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان داده‌اند.

آخرین بار، پس از پایان ممنوعیت ملاقات با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در 13 آوریل در 18 اکتبر، این ممنوعیت به طور خودکار برای شش ماه دیگر تمدید شد.

نگرانی‌ها در مورد وضعیت رهبر خلق کورد پس از بازدید کمیته شورای اروپا برای جلوگیری از شکنجه (سی.پی.تی) از ترکیه در 20-29 سپتامبر افزایش یافت. در بیانیه‌ای در 3 اکتبر، سی.پی.تی اعلام کرد که زندان امرالی نوع اف با امنیت عالی، یکی از مؤسساتی است که از آنها بازدید کرده است.

اما دفتر حقوقی سده گزارش داد که در جریان بازدید سی.پی.تی شنیده‌اند که با رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان دیداری صورت نگرفته است و این وضعیت باعث افزایش نگرانی آنها شده است. دفتر حقوقی سده در 29 نوامبر اعلام کرد: ما شنیده‌ایم که آقای اوجالان در جریان بازدید سی.پی.تی از جزیره امرالی در سپتامبر 2022 در جلسه شرکت نکرده است.