کنفرانس "حق صلح"؛ منزوی‌سازی اوجالان در امرالی مانع صلح است

کنفرانس "حق صلح" با شرکت ده‌ها مهمان داخلی و خارجی در استانبول برگزار می‌شود

٢٨ می، کنفرانسی با عنوان "حق صلح" با حضور شرکت کنندگان داخلی و بین المللی برای جلب توجه به منزوی‌سازی رهبر اوجالان در زندان جزیره امرالی ترکیه برگزار خواهد شد.

این کنفرانس که شنبه هفتم خردادماه در استانبول برگزار می‌شود را انجمن وکلای آزادی "او‌اچ‌دی"، بنیاد تحقیقات جامعه و قانون "توهاو" و انجمن حقوق بشر "آی‌اچ‌دی" ترتیب داده‌اند.

این کنفرانس که ١۵٠ مهمان داخلی و خارجی در آن شرکت خواهند کرد به منزوی‌سازی رهبر اوجالان و قطع کلیه تماس‌ها با وی در جزیره امرالی جلب توجه خواهد کرد که یک مانع اصلی دستیابی به صلح میان کوردها و دولت ترکیه بوده است.

در این کنفرانس تجارب مشابه صلح جهانی مورد بحث قرار می‌گیرند. از جمله، نماینده ارتش رهایی‌بخش ایرلند موسوم به شی‌فین نیز سخنرانی خواهد کرد تا بگوید مبارزه مسلحانه آنها به چه شکل به صلح و یک راه حل دائمی منجر شد. این کنفرانس راههای حل دمکراتیك مسئلە کورد را بررسی خواهد کرد که با منزوی‌سازی رهبر خلق کورد در جزیره امرالی قفل شده است.