لی ریانون: باید حزب کارگران کوردستان و رهبر آن در تمام مذاکرات شرکت داشته باشند

مجلس رسانه‌های دیجیتال کوردستان به منظور خارج کردن حزب کارگران کوردستان از لیست سازمان‌های تروریستی، کارزاری را اعلام کرده و بسیاری از سیاستمداران، نمایندگان مجلس، روشنفکران و فعالان بین‌المللی در این کارزار شرکت کردند.

لی ریانون سناتور پیشین حزب سبزهای اطریش هم در این کارزار شرکت کرده و پیامی را ارسال کرد. لی ریانون در پیام خود اظهار داشته است:

"حزب کارگران کوردستان یک سازمان تروریستی نیست، علت اینکه حزب کارگران کوردستان از سوی برخی از کشورها در این لیست قرار گرفته است، خدمت در راستای منافع اردوغان است.

اردوغان رژیمی ملی‌گرایانه و استبدادی را اداره می‌کند. برای مشروعیت بخشیدن ملی‌گرایی افراطی خود، او نیازمند دشمن است و به همین دلیل پ.ک.ک را به عنون دشمنی تروریست نشان می‌دهد. و در نهایت، حامیان غربی وی، دل یکی از اعضای متعهد ناتو را بدست می‌آوردند. واقعیت این است که برای تحقق آشتی، دمکراسی و حقوق بشر در منطقه، باید مسئله کورد حل شود. پ.ک.ک دشمن گروه‌های تروریست است. پ.ک.ک بود که داعش را از میان برداشت.

برای تحقق صلح، دمکراسی و حقوق بشر در منطقه، باید مسئله کورد حل شود. به همین دلیل باید پ.ک.ک و رهبر آن، عبدالله اوجالان در تمام مذاکرات و گفتگوها شرکت داشته باشند."