محمد اربیل: کمیته وزیران شورای اروپا وضعیت رهبر اوجالان را بررسی می‌كند

یک وکیل رهبر عبدالله اوجالان با اعتراض به عدم اجرای تصمیات دادگاه حقوق بشر اروپا توسط ترکیه اعلام کرد دراینباره به مراجع عالی اروپایی مراجعه کرده‌اند.

محمد اربیل که عضو کانون حقوقدانان سده است می‌گوید با همراهی چند گروه دیگر حقوق بشری به کمیته وزیران شورای اروپا مراجعه کرده‌اند. این کمیته ناظر بر اجرای شدن تصمیماتی است که دادگاه حقوق بشر اروپا اخذ می‌کند.

ترکیه که یکی از اعضای شورای اروپاست و متعهد به انجام قوانین آن شده، با جلوگیری از انجام هرگونه تماسی با رهبر خلق کورد و اقدامات غیر قانونی دیگر در زندان امرالی طی مدت طولانی مرتکب شکنجه شده است.

محمد اربیل گفته کمیته وزیران شورای اروپا قرار است در جلسه آتی خود که ۶ تا ٨ روز دیگر برگزار خواهد شد این موضوع را بررسی کند.

 گفته می‌شود ترکیه در نامه‌ای به طرف اروپایی اذعان کرده که "حق آزادی مشروط" برای اوجالان و زندانیان دیگر امرالی وجود ندارد و "قوانین ویژه" در این زندان اعمال می‌شود.

محمد اربیل تأکید کرده که رایزنی‌های آنها با مراجع رسمی داخلی بی‌نتیجه بوده و دولت ترکیه تاکنون حاضر نشده رأی دادگاه حقوق بشر اروپا را اجرایی کند.